Mandag 20.02.23 kl. 16.30-18.15

TEMAER OG GRÆNSER I RELIGIONSDIALOGEN - med nedslag i
kristen-muslimsk religionssamtale

V/ Sognepræst Anne Ehlers, Langenæs Kirke

Anne Ehlers tager afsæt i dialogen som begreb – hvordan bliver en
samtale til andet og mere end konversation og selvhævdelse?
Hvordan er relationen mellem samtalepartnerne, og kan man
udelukke sig fra dialog? Dernæst søges de gode grunde til
overhovedet at føre en dialog mellem religioner: hvorfor udveksle
gudstro med mennesker fra andre religiøse traditioner, når man
alligevel ikke kan blive enige? Anne Ehlers lægger op til en samtale,
men vil forinden præsentere nogle eksempler på emner i den
kristen-muslimske religionsdialog.

Pris: kr. 100,- - ved indgangen

Der kan benyttes MobilePay på stedet

Sognehuset, Kirkevej 7A, 9990 Skagen

 

Mandag 20.03.23 kl. 16.30-18.15

NÅ, OG HVAD FÅR DU SÅ TIDEN TIL AT GÅ MED? OM AT BLIVE
GAMMEL

V/ Samfundsforsker ved AAU og forfatter Johannes Andersen

Dette spørgsmål, der rummer både omsorg og interesse, indeholder
også elementer af en udbredt aldersdiskrimination. Johannes
Andersen ser nærmere på denne sammenhæng med kritiske briller.
I foredraget, der rummer både sjove erfaringer, præcise indsigter og
gode råd, åbnes der for en diskussion af de faser, som man
gennemlever som gammel. I den forbindelse fremhæves
betydningen af de gamles virke og samvirke, ikke mindst som
frivillige i politik, kultur og sociale hjælpeorganisationer. Johannes
Andersen er lektor emeritus på Aalborg Universitet, hvor han stadig
er aktiv i forskningsgruppen om demokrati, politik og samfund. Den
aktuelle bog udkom på Hovedland i 2021.

Pris: kr. 100,- - ved indgangen

Der kan benyttes MobilePay på stedet

Sognehuset, Kirkevej 7A, 9990 Skagen

 

Mandag 24.04.23 - BEMÆRK kl. 19.00-20.45

ANNA ANCHER OG FARVERNE

V/ Kunsthistoriker, mag. art. Birgitte Zacho

Anna Anchers værk kredser om skildringen af lyset og farverne i de
stille stuer, hvor kvinderne arbejder og læser. Både motiverne og
arbejdet med lyset var typisk for tidens kunstnere, men Anna
Ancher har en helt særlig måde at arbejde med farverne på.
Inspireret af både ældre og samtidig kunst udforsker hun farven
som virkemiddel. Foredraget gør os klogere på tidens og Anna
Anchers forståelse af farver i kunsten og udfolder Anna Anchers
kunst i dette perspektiv.

Pris: kr. 100,- - ved indgangen

Der kan benyttes MobilePay på stedet

Sognehuset, Kirkevej 7A, 9990 Skagen

 

Mandag 22.05.23 kl. 16.30-18.15

SKABT SOM MAND OG KVINDE

V/ Professor emeritus, dr. jur. et phil. Ditlev Tamm

Foredraget vil tage udgangspunkt i forfatterens bog ”Skabt som
mand og kvinde” og komme ind på mænds påklædning gennem
tiden, de grænser for især mænds udfoldelser, der sættes af
forventninger og konventioner, og om mulighederne i dag for at
anlægge en mere personlig stil og bryde med usynlige normer.

Pris: kr. 100,- - ved indgangen

Der kan benyttes MobilePay på stedet

Sognehuset, Kirkevej 7A, 9990 Skagen