Mandag den 11. marts kl. 16.30 – 18.15 i KAPPELBORG

HOMO SAPIENS. En antropologisk verdenshistorie.

Foredrag v/ antropolog, cand.mag. Ulf Tophøj.

Foredraget præsenterer den nyeste viden om menneskets oprindelse: Om de forskellige menneskearter, homo erectus, neandertaleren, denisovaen og homo sapiens, og om hvordan vi i flere bølger spredtes fra Afrika ud over hele kloden. Det var dengang, vi levede som jægere og samlere i ældre stenalder – det længste afsnit i menneskets historie. Det er også beretningen om Darwin og evolutionen. Om hvordan vi løftede os over dyrene og ved hjælp af forstand og bevidsthed erobrede verden og gjorde os til herrer over det levende. Vi hører om animismen, sproget og billederne, vi hører om palæoantropologi, genarkæologi og mytologi. Og om hvordan vi har forstået universet – og vores egen plads midt i det hele. Men det handler også om huler og skeletter, gener og DNA-spor, det tænkende menneskes oprindelse og dét vi tror vi véd.

Pris kr. 100,- ved indgangen.

Mandag den 25. marts kl. 16.30 – 18.15 i Sognehuset, Kirkevej

HENRIK PONTOPPIDAN og LYKKE-PER - om at blive til noget eller blive sig selv.

Foredrag V/ Lektor cand.mag. Johan Rosdahl. Formand for Pontoppidanselskabet.

Foredraget vil gennemgå de vigtigste sider af Pontoppidans forfatterskab, fra de mindre, socialrealistiske noveller til de store romaner, især med henblik på Lykke-Per. Men som baggrund skal vi høre om figuren Lykke-Per, der findes som helt i folkeeventyr, f.eks. som den mindste, uduelige bror der overhaler de andre og får Prinsessen og det halve kongerige. Hos brødrene Grimm er det Lykke-Hans der bliver lykkelig, fordi han intet ejer, og han går så igen hos H.C. Andersen i Hvad Fatter gør er altid det rigtige. H.C. Andersen skriver også en roman om kunstneren Lykke-Peer - og hans lykke er helt speciel. Men det er Pontoppidans roman der er vigtigst: Her får vi et kærlighedseventyr, en tvivlsom helt, en stærk kvinde, spændende miljøer og et tidsbillede, som er baggrunden for vores egen tid. Hvordan er Lykke-Per blevet opfattet gennem tiden?  Og hvordan filmatiserer Bille August romanen?

Pris kr. 100,- ved indgangen.

Mandag den 8. april kl.16.00 – 18.15 i KAPPELBORG

ROMANTIKKENS MUSIK  1815-1850.

Foredrag v/ Musikhistoriker, Jan Mygind.

Med udgangspunkt i en række strømninger i 1700-tallet, bl.a. pietismen, Rousseaus skrifter og Kants filosofi udvikler tyske digtere og tænkere efterhånden det romantiske verdensbillede, hvis grundlæggende træk er verdens splittelse i Ånd og Materie. Resultatet af denne splittelse er, at det romantiske menneske lider under det praktiske livs ufuldkommenhed, og drages længselsfuldt mod den grundlæggende harmoni i åndens verden: Weltschmerz og Sehnsucht bliver nøglebegreber. I den ægte romantik er længslen nærmest genstandsløs, men undertiden rettes den også mod noget bestemt – poesiens blå blomst, den uopnåeligt elskede eller den fjerne fortid, som vi kender det fra eventyrets sukkende: ”Der var engang. ” Med sin mangel på materiel substans virker musikken som en åbenbaring af den rene ånd, hvorfor den bliver romantikerens foretrukne kunstart. Det romantiske verdensbillede udtrykkes i forfinede digte, som komponisterne sætter i musik. Det romantiske verdensbillede sætter sig også igennem i Webers opera Jægerbruden samt i Chopins og Mendelsohns ensatsede klaverstykker med typisk poetiske titler som Nocturne eller Lied ohne Worte. Med udgangspunkt i Tyskland bredte romantikken sig til hele Europa, ikke mindst til Danmark, hvor den gav anledning til den periode, vi i kulturhistorien betegner som Guldalderen.

Pris kr. 100,- ved indgangen.

Mandag den 27. maj kl. 16.30-18.15 i KAPPELBORG

KLIMAFORANDRINGERNES RISICI og MULIGHEDER

Foredrag v/ Meteorolog, Jesper Theilgaard.

Det er gået op for de fleste, at vejret også i Danmark har ændret sig. Vejret opfører sig ikke, som det gjorde engang. Det vidner ikke mindst de talrige oversvømmelser i de senere år om. Fra udlandet ser vi tørke, oversvømmelser og en natur under pres, hvor spørgsmålet om eksempelvis havets evne til at brødføde fisk og pattedyr ikke altid besvares med et “ja”.

Sommeren 2018 var usædvanlig i Europa og mange steder på den nordlige halvkugle. FN’s klimapanel IPCC udgav i 2013 sin femte rapport med den hidtil stærkeste samling af indicier på, at en klimaændring er i gang, og at mennesket er den direkte årsag med afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og gas. Men hvad er det, der ligger bag de forandringer, vi ser, og ikke mindst hvad er risikoen for fremtiden – for vores børn og børnebørn? Men kan forandringerne også give nye muligheder for vores samfund og i så fald, hvad er kravet til borgere og politikere. Foredraget kommer også ind på det succesfulde klimamøde i Paris i november 2015, hvor verden samlede sig i kampen mod de risici, som den globale opvarmning giver. Men Parisaftalen er ikke god nok til at løse problemet, så hvad skal verden gøre yderligere? Det spørgsmål blev

delvist besvaret i en rapport fra IPCC i oktober 2018.

Pris kr. 100,- ved indgangen.

Kulturhuset KAPPELBORG, Skolevej 1, 9990 Skagen

Sognehuset, Kirkevej 7A, 9990 Skagen

Der kan benyttes MobilePay på stedet

kappelborg.billetten.dk  kan benyttes