Kristendommen i H. C. Andersens forfatterskab

Dr. theol. Kaj Mogensen.

H.C. Andersen skrev i sin selvbiografi ’Mit Livs Eventyr’: ”Mit Livs Historie vil vise Verden, hvad den siger mig: der er en kjærlig Gud, der fører alt til det Bedste.”

Troen på, at Gud er kærlighed, at Gud har skabt mennesket i sit billede og elsker alle mennesker, er den røde tråd i H.C. Andersens digtning. Denne tro udfolder han enkelt og dybt i eventyr og historier, digte, dramaer og romaner. Troen sættes bestandigt på prøve, men Andersen vil fastholde den kristne tro og det kristne håb midt i erfaringen af tilintetgørelse og død. Han tror på, at bibelen og naturen er Guds åbenbaringer, og at der er sammenhæng mellem skabelse og Guds nådige forsyn. I foredraget belyses dette ved fortolkning af tekster af H. C. Andersen – både kendte og mindre kendte.

Mandag den 24. februar 2020 kl.16.30-18.15

Sted: Sognehuset, Kirkevej 7A.

Pris: Kr. 100

Moderne islandsk litteratur

Litteraturhistoriker K. Torben Rasmussen.

Foredraget er desværre aflyst på grund af Coronavirus-beskyttelse

I forrige århundrede gjorde Gunnar Gunnarson og Haldór Laxnæss moderne islandsk litteratur kendt uden for Islands grænser. I dag er det Einar Már Gudmundsson, Steinunn Sigurdottir, Halgrimur Helgason, Jon Kalman Stefanson  med flere, der opretholder den stolte tradition.

Foredraget behandler disse forfattere og giver et bud på deres internationale gennemslagskraft og stiller spørgsmålet om deres forbindelse til sagatraditionen.

 

Mandag 23. marts 2020 kl. 16.30-18.15

Sted:Sognehuset. Kirkevej 7A.

Pris: Kr. 100

Sig det med neger

Ph.d. i historie Søren Hein Rasmussen.

Selv om de ikke har til hensigt at såre nogen, og de bare taler, som de altid har gjort, oplever mange i dag, at deres måde at tale om fx andre folkeslag bliver angrebet. Hvorfor skal vi pludselig kritiseres for at bruge ord og vendinger, som ellers hidtil har været gode nok? Og som endda har været benyttet gennem generationer.

Men hvilke betydninger har der til forskellige tider været koblet til vores konkrete sprogbrug om fremmede folk? Foredraget ser på, hvordan gamle opfattelser og betydninger kan rejse med sproget og kulturen fra vore bedsteforældres og forældres tid, uden at vi måske er bevidste om det.

Mandag 20. april 2020 kl. 16.30-18.15

Sted: Kulturhus Kappelborg.

Pris: Kr.100

Donald Trump og det splittede USA

Universitetslektor Niels Bjerre-Poulsen, Syddansk Universitet.

Politisk er USA et særdeles splittet land, og Trump er blevet en katalysator for denne splittelse. Man kan undertiden få indtryk af, at amerikanerne – også i deres syn på  ham – lever i to paralleluniverser. Spørger man indbyggerne i det største af disse, befinder nationen sig, trods en god økonomi, i en af de mørkeste perioder nogensinde, og et genvalg af Trump vil gøre uoprettelig skade på det amerikanske demokrati og på USA’s rolle i verden. For denne del af befolkningen er valget i 2020 intet mindre end en skæbnestund. Foredraget kortlægger de politiske strømninger i USA og det valg, amerikanerne står overfor i 2020.   

Mandag 18. maj 2020 kl. 16.30-18.15

Sted:Kulturhus Kappelborg.

Pris: Kr. 100.

Kulturhuset KAPPELBORG, Skolevej 1, 9990 Skagen

Sognehuset, Kirkevej 7A, 9990 Skagen

Der kan benyttes MobilePay på stedet

kappelborg.billetten.dk  kan benyttes