Mænd som krænker kvinder

Lektor Kenneth Reinicke, Roskilde Universitet.

Kom og hør hvorfor mænd udøver sexchikane, hvem de mænd er, som udøver sexchikane, hvor i samfundet sexchikanen finder sted og hvorfor vi som samfund har så svært ved at håndtere emnet? Hvad er årsagen til at mænd og kvinder ofte opfatter sexchikane så forskelligt? Hvorfor er nogle mænd klar til at gå op imod overgrebskulturen i et eller andet omfang, medens andre mænd tøver og ikke ønsker at se fx #metoo-bevægelsen som en mulighed for at forandre sig?

Tid: Mandag d. 2/9 kl.16.30-18.15.

Sted: Kulturhus Kappelborg.

Pris: Kr. 100.

Terrorbekæmpelse og fremmedkrigere

Professor i strafferet Jørn Vestergaard, Københavns Universitet

Vi lever i antiterrorens tidsalder. Siden årtusindskiftet er der gennemført omfattende lovgivning som led i bekæmpelsen af den internationale terrorisme. Danske domstole har pådømt et betragteligt antal sager om forberedelse af terror og forskellige former for støtte til terror. Lovgivningen er meget vidtgående og til dels også uklar, hvilket kan sætte borgernes retssikkerhed under pres. Senest har såkaldte fremmedkrigeres deltagelse i væbnet konflikt i Syrien og Irak givet anledning til bekymring og modforanstaltninger, bl.a. som følge af Danmarks bidrag til kampen mod Islamisk Stat i Irak. Særligt har spørgsmålet om strafansvar for landsforræderi fået aktualitet. Nye regler om inddragelse af pas og fratagelse af opholdstilladelse er vedtaget, og overvågning af danskere i udlandet er blevet tilladt. Med koalitionens sejr over IS er der opstået påtrængende spørgsmål vedrørende behandlingen af de udrejste, som har tilsluttet sig terrorbevægelsen. En række af disse temaer vil blive taget op.

Tid: Mandag 16/9 kl. 16.30-18.15.

Sted: Kulturhus Kappelborg.

Pris: Kr. 100.

 

Putins Rusland

Lektor Mette Skak, Aarhus Universitet.

Først opridses træk ved zarismens Rusland og Sovjetunionen. Derpå stiller foredraget skarpt på Putins Rusland som et land, der er gået fra at være et svagt demokrati (under Jeltsin) til nu at udgøre en såkaldt kontraspionagestat. Foredraget kommer her ind på Putins professionelle baggrund i KGB og hans veneration for Andropov. Spindoktoren Surkov tages op som en mindre kendt nøgleaktør; ligeledes belyses Ruslands økonomiske udvikling og reformefterslæb under Putin.

Tid: Mandag 28/10 kl. 16.30-18.15.

Sted: Sognehuset, Kirkevej 7a

Pris: Kr. 100.

Operaen i 1800-tallet

Konservatorieuddannet musikhistoriker Jan Mygind.

Den italienske opera (Rossini, Bellini, Donizetti og Verdi) udgør en stor del af alle operahuses standardrepertoirer. Det sangbare lette og elegante blandes med det komiske og dramatiske. Italienernes sødmefulde melodik har gjort mange af deres arier til ørehængere.

 I Tyskland sætter Wagner helt nye standarder for musikdramatik og skaber det store "Gesamtkunstwerk". 

Tid: Mandag 25/11 kl.16-18.15.

Sted: Kulturhus Kappelborg.

Pris: Kr. 100.

 

 

Kulturhuset KAPPELBORG, Skolevej 1, 9990 Skagen

Sognehuset, Kirkevej 7A, 9990 Skagen

Der kan benyttes MobilePay på stedet

kappelborg.billetten.dk  kan benyttes