I samarbejde med Skagen Kirkes Menighedsråd. Bemærk tid og sted.

Tirsdag d. 27/2. kl. 19.30-21.15 i Sognehuset, Kirkevej 7A


EN HISTORIE OM MENNESKET: SAPIENS OG MENINGEN MED TILVÆRELSEN
V/ antropolog, ph.d., ansat ved Moesgaard Museum, Henrik Hvenegaard Mikkelsen
Legen i det moderne samfund har trænge kår. Vi har fået stadig mindre tid til leg i hverdagen - og mange vil måske endda mene, at leg hovedsageligt hører til i børnenes verden. Med udgang i bogen "En Historie om Mennesket: Sapiens og Meningen med Tilværelsen", som Henrik Hvenegaard Mikkelsen har skrevet sammen med forskere fra Nationalmuseet, tager han publikum ud på en rejse hundredetusinder af år tilbage i tiden for at forstå den rolle, som legen har spillet for mennesket siden tidernes morgen. Legen har nemlig været en drivende faktor i vores udvikling. Måske er tiden kommet til at lære af vores jæger/samler-forfædre.

Pris: kr. 100,- ved indgangen

 

Bemærk sted

Mandag d. 18/3 kl. 16.30 - 18.15 i Sognehuset, Kirkevej 7A 

 

INTERNETTET – TILBAGE TIL MIDDELALDEREN

V/ ph.d., lektor i kritiske sociale mediestudier og leder af Center for Internetforskning ved Aarhus Universitet, Jakob Linaa Jensen
I dette foredrag taler Jakob Linaa Jensen om, hvordan internettet, ikke mindst sociale medier, på mange måder tager os tilbage til middelalderen med gensidig overvågning, online hekseprocesser og virtuelle gabestokke. På samme måde opfører techgiganter som Facebook og Google sig som moderne digitale feudalherrer, der udnytter vores data frem for vores arbejde. I foredraget leverer Jakob, blandt andet baseret på sin seneste bog The Medieval Internet, en
kras kritik af techgiganterne og diskuterer løsninger til at bringe demokrati og civilsamfund tilbage i borgernes hænder.

Pris: kr. 100,- ved indgangen

 

Mandag d. 8/4 kl. 16.30-18.15 i Biosalen Kappelborg, Skolevej 5
 

GODT NYT OM GAMLE HJERNER
V/ aldringsforsker, dr. med., Henning Kirk
Hjernen er et livslangt byggeprojekt. Vi bygger op, ud, til og om hele livet, og derfor kan vi også blive ved med at lære nyt og udvikle en række kompetencer. Hvis vi forbliv er fysisk og kognitivt aktive, nedbringer vi samtidigt risikoen for demens. Den stigende aktivitet i de nye ældregenerationer er med til at forklare, at der i disse år ses færre nye tilfælde af demens. Henning Kirk vil under sit foredrag give konkrete råd om, hvordan man kan styrke sin hjerne og forebygge demens.

 

Pris: kr. 100,- ved indgangen

 

Bemærk starttidspunkt

Mandag d. 6/5 kl. 16.00-17.45 i Biosalen Kappelborg, Skolevej 5
 

NOK OM MIG
V/ Dr.phil, ph.d., professor i formel filosofi og leder af Center for Information og Boblestudier ved Københavns Universitet, Vincent Hendricks
’Nok om mig’ handler om, hvad der sker, hvis vi anskuer livet som et nulsumsspil, hvor vi enten vinder eller taber, og hvor det, som andre opnår, er noget, vi mister. Kollegaen bliver forfremmet, konkurrenten får et bedre årsresultat, eller kæresten vælger at tilbringe sin fridag med sine egne venner – og straks spørger vi os selv og omverdenen: Hvad med mig? Hvorfor skal jeg ikke også have, når de andre får? Det væsentlige svar er: ”Det handler ikke om dig!”
Vincent F. Hendricks trækker på moralfilosofi, spilteori og adfærdsøkonomi i en skarp og bidende kritik af hvad-med-mig- tankegangen, som viser sin tarvelige karakter, når vi hamstrer toiletpapir i krisetider, lader hundelorte ligge eller anskuer offentlige ydelser som et supermarked. Denne indstilling duer ikke som livets rettesnor.
Men der er en vej ud. Den kræver et nysgerrigt opgør med os selv og en disciplinering til at erkende, at det hele ikke handler om mig! Det handler om os!

Pris: kr. 100,- ved indgangen

 

Mandag d. 3/6 kl. 16.30-18.15 i Biosalen Kappelborg, Skolevej 5

 

KUNSTIG INTELLIGENS AFKODET
V/ Professor og leder af Center for Humanities Computing ved Arts, Aarhus Universitet, Kristoffer L. Nielbo
Få indsigt i hvad kunstig intelligens (eng. Artificial Intelligence, AI) er, hvordan den allerede bruges på en række vigtige samfundsområder (f.eks. industri, forskning og privatliv) og hvordan den vil forandre en række sektorer (f.eks. undervisning, sundhed, underholdning). Fokus vil særligt være på AI-teknologi, der "lærer" og "forstår" sprog (f.eks ChatGPT). Der bliver redegjort hvordan AI-modeller virker og hvordan de trænes. Desuden belyses fordele og ulemper ved AI gennem eksempler hentet fra verden omkring os.
De afgørende etiske overvejelser for anvendelse af AI-redskaber vil blive skitseret, således at deltagerne klædes på til at forholde sig til AI- teknologi i hverdagen på forsvarlig vis.

Pris: kr. 100,- ved indgangen