Mandag den 3. september kl. 16.30 – 18.15 i Sognehuset.

 

AT VÆRE HJEMME I SIT LIV. LYKKE, MENING, VÆRDI.

Foredrag ved lektor i filosofi ph.d. Anne-Marie Søndergaard Christensen.

Når vi taler om det gode liv, vil vi ofte umiddelbart tænke på det lykkelige liv. Men tænker vi lidt videre, er et godt liv også et meningsfuldt liv. Måske endda et liv, hvor vi lever efter værdier, som vi finder rigtige og vigtige. Men hvordan skal vi forstå disse tre dimensioner: Lykke, mening, værdi?

Foredraget ser nærmere på, hvordan dimensionerne kan forstås ud fra klassiske og nutidige filosoffer, særligt Aristoteles, Søren Kierkegaard og Daniel Haybron. Herved kan vi blive klogere på sammenhængen mellem lykke, mening og værdi, og hvorfor det f.eks. er svært at forestille sig en person, der lever et liv, som vedkommende opfatter som fuldstændigt meningsløst.

Pga. tilskud til dette foredrag er der gratis adgang.

 

Mandag den 17. september kl. 16.50 – 18.35 i Kappelborg (Mærk tidspunkt!)

WIENERKLASSIKKEN.

Foredrag ved musikhistoriker Jan Mygind.

Perioden mellem 1750 og 1830 danner en sammenhængende

stilperiode kaldes klassikken. Karakteristisk for klassikken er, at man dyrker det enkle, klare, symmetriske og harmoniske, som ikke stiller for store fordringer til lytteren, liebhaveren, men samtidig sikrer kenderen en god oplevelse. Den klassiske musik er netop ofte komponeret für Kenner und Liebhaber. Følelse og forstand, men også indhold og form er i balance, og dette er medvirkende til, at værkerne er tidløse.

Disse karakteristika passer på den musik, der blev skabt af periodens tre største musikalske personligheder, Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1809) og Ludwig van Beethoven (1770-1827).

Overgangen fra barok til klassik er på én gang kendetegnet ved kontinuitet og brud. Allerede omkring 1720erne melder nye ”galante” strømninger sig i musikken, men længslen mod det enkle og naturlige som afløsning af det svulstige og patetiske synes først at slå definitivt igennem omkring 1750, hvor Rousseau med sin opfordring ”tilbage til naturen” formulerede en ny livsopfattelse.

Pris kr. 100,- ved indgangen.

Mandag den 8. oktober kl. 16.30 – 18.15 i Kappelborg.

KAMPEN OM FREDEN. FØRSTE VERDENSKRIG OG DENS KONSEKVENSER.

Foredrag ved professor i historie ved SDU lic. phil. Nils Arne Sørensen.

Våbenhvilen mellem Tyskland og de allierede 11. november 1918 betød afslutningen på første verdenskrig. Foran stod nu arbejdet med at skabe en holdbar fred og et samfund, der var helte værdigt, som magthaverne havde lovet. Det skulle vise sig at blive svært, og krigen kom til at kaste lange og ofte dystre skygger over Europas historie længe efter 1918.

Foredraget vil – efter en kort introduktion til selve krigen – handle om krigens mange konsekvenser, naturligvis ikke mindst fredsafslutningerne, der med Versaillesfreden med Tyskland som den vigtigste, skulle vise sig at blive omstridte, men også krigens indenrigspolitiske konsekvenser. Et vigtigt tema bliver de konkurrerende fortællinger, der skulle give krigen mening, og som vi stadig møder100 år efter krigens afslutning.

Pris kr. 100, - ved indgangen.

Mandag den 22. oktober kl. 16.30 – 18.15 i Kappelborg.

HVORFOR SKAL VI STOLE PÅ FORSKNING OG EKSPERTER?

Foredrag ved ph.d. Rolf Hvidtfeldt, Aalborg Universitet.

I dag er det udbredt at være skeptisk over for elitære autoriteter som f.eks. forskere. De fleste stoler nok stadig på, at lægen har et godt bud på, hvordan man håndterer en brækket arm eller en infektion. Men der er også en lang række emner, hvor mange tillægger opinionen på Facebook eller løse anekdoter større vægt end den videnskabelige konsensus. Alle ved, at forskere og eksperter tager fejl af og til. Hvorfor skal vi overhovedet stole på, hvad de bringer til torvs? Kan vi skelne skidt fra kanel? Dette foredrag leverer et bud på et svar baseret på en bred vifte af aktuelle eksempler.

Pris kr. 100, - ved indgangen.