Mandag d. 3/6 kl. 16.30-18.15 i Biosalen Kappelborg, Skolevej 5

 

KUNSTIG INTELLIGENS AFKODET
V/ Professor og leder af Center for Humanities Computing ved Arts, Aarhus Universitet, Kristoffer L. Nielbo
Få indsigt i hvad kunstig intelligens (eng. Artificial Intelligence, AI) er, hvordan den allerede bruges på en række vigtige samfundsområder (f.eks. industri, forskning og privatliv) og hvordan den vil forandre en række sektorer (f.eks. undervisning, sundhed, underholdning). Fokus vil særligt være på AI-teknologi, der "lærer" og "forstår" sprog (f.eks ChatGPT). Der bliver redegjort hvordan AI-modeller virker og hvordan de trænes. Desuden belyses fordele og ulemper ved AI gennem eksempler hentet fra verden omkring os.
De afgørende etiske overvejelser for anvendelse af AI-redskaber vil blive skitseret, således at deltagerne klædes på til at forholde sig til AI- teknologi i hverdagen på forsvarlig vis.

Pris: kr. 100,- ved indgangen