RUSLAND, UKRAINE OG VESTEN

RUSLAND, UKRAINE OG VESTEN

Mandag den 03.-10 kl. 16.30 – 18.15

V/ Universitetslektor ph.d. Mette Skak, Aarhus Universitet
Baggrunden for foredraget er den skæbnesvangre russiske krig mod
Ukraine, der begyndte den 24. februar i år. Først stilles der skarpt på
den arv fra fortiden, som Putins Rusland er rundet af. Vigtige
nutidige aktører og tendenser i Rusland trækkes frem. Dernæst
gøres der status over Ukrainekrigen og hvad den betyder for
Europa; ligeledes behandles de vestlige sanktioner mod Rusland.
Sluttelig drøftes et lidt overset, men truende problem for Rusland,
både med og uden Putin, nemlig den særlige russiske klimakrise.
Det er ad den vej, at Vesten og Rusland måske en gang i fremtiden
kan finde sammen igen i et meningsfuldt samarbejde.

 

Sted: Skagen Bio, Kappelborg

Entre 100,- betales ved indgangen

STRAF - HVAD ELLERS?

STRAF - HVAD ELLERS?

Mandag den 31.-10 kl. 16.30 – 18.15

V/ Professor MSO forskningsgruppeleder ved AU, Linda Kjær Minke.
Strafskærpelser for bandekriminalitet, terror, seksualforbrydelser,
kriminalisering af mobiltelefoner i fængsler samt datingstop for
livstidsdømte er blot nogle eksempler på de senere års tough-on-
crime tilgang. Dette har haft store konsekvenser for det danske
fængselssystem, der står med både overbelægning og
underbemanding. For at løse problemet er der stillet politisk forslag
om at sende udvisningsdømte til Kosovo for at afsone deres
fængselsstraf. Spørgsmålet er, om det er selve lovgivningen, der
bidrager til at skabe problemerne, og også, hvilke konsekvenser
lovgivningen kan få for det danske samfund fremadrettet.

 

Sted: Skagen Bio, Kappelborg

Entre 100,- betales ved indgangen

KVINDESTEMMER, KVINDEROLLER OG KVINDEHISTORIER I DEN TIDLIGE KRISTENDOM

KVINDESTEMMER, KVINDEROLLER OG KVINDEHISTORIER I DEN TIDLIGE KRISTENDOM

Tirsdag den 15.11.22 kl. 16.30 – 18.15

V/ Sognepræst, ph.d. og forfatter Marianne Skovmand
Kristendommen har på linje med andre religioner haft og har stadig
betydning for, hvordan vi opfatter henholdsvis det at være kvinde
og det at være mand – men også for at kvinden i mange tilfælde
betragtes som det svage og underlegne køn, der stadig i store dele
af verden ikke har retten til at bestemme over eget liv. I kirkens
tidlige historie tegner sig imidlertid et billede af, at kvinder havde
langt større betydning for tilblivelsen af kristendommen end man
hidtil har haft øje for. Maria Magdalena, der jo fik et evangelium
opkaldt efter sig, bør betragtes som en slags chefdiscipel på linje
med disciplen Peter, og Jesu mor, Maria, blev i den tidlige
kristendom æret som præst og havde en autoritet, der langt overgik
mændenes. Måske har Paulus aldrig udtalt de berygtede ord om
kvinder, der bør tie i forsamlinger; det fremgår tydeligt af hans
mange breve, at han arbejdede godt sammen med kvinder.

 

Sted: Skagen Bio, Kappelborg

Entre 100,- betales ved indgangen

Kulturhuset KAPPELBORG, Skolevej 1, 9990 Skagen

Sognehuset, Kirkevej 7A, 9990 Skagen

Der kan benyttes MobilePay på stedet