En lille kæmpe – Anne Marie Carl-Nielsen.

Kunsthistoriker, mag.art. Birgitte Zacho.

En af vore mest banebrydende billedhuggere er Anne Marie Carl-Nielsen. Livet igennem arbejdede hun målrettet og ambitiøst med sin kunst og lod sig ikke bremse af ægteskab eller børn. Hun og ægtefællen, komponisten Carl Nielsen, udgjorde et dynamisk kunstnerpar, hvor der var plads til begges udfoldelse. Birgitte Zacho fortæller om Anne Marie Carl-Nielsens utrolige karriere og dykker ned i hendes store produktion, der spænder fra charmerende studier af dyr til
kæmpemæssige ryttermonumenter, for ikke at tale om den omstridte fiskerstatue på Skagen
havn.

Mandag 16. maj 2022 kl. 16.30-18.15

Sted: Kulturhus Kappelborg

Pris: Kr.100

Om at formidle Holger Drachmann i dag - en samtale 

Henk van der Liet, professor i skandinavisk sprog og litteratur, Universitetet i Amsterdam - og forfatter Poul Bernth, Drachmann-klubben i Skagen.

Holger Drachmann (1846-1908) er stadigvæk et af de kendteste navne i dansk litteraturhistorie samtidig med, at kun de færreste læser ham i dag. Hvad er egentlig årsagen til, at stort set alle Danskere kender ham, eller rettere sagt, hans navn. Spørgsmålet er hvorfor. Skyldes Drachmanns vedvarende berømmelse hans kunstneriske virke eller er der andre ting på færde? Det kan vel ikke være hele sandheden, at han i dag blot huskes som et par digte (’Engelske Socialister’, ’Sakuntala’), et enkelt skuespil (Der var Engang) og en del marinemalerier. Mon det snarere skyldes hans levned, ikoniske fremtoning og image, eller handler det primært om eftertidens behov for fortællinger om en forsvunden mennesketype? Det korte af det lange er, at forfatter Poul Bernth og litteraturprofessor Henk van der Liet gerne vil tale sammen – og med publikum – om hvordan og hvorfor vi i det 21. århundrede forholder os til Holger Drachmann og hvad det indebærer for en tidssvarende formidling af ham som kunstner og personlighed. Hvad ved vi om Drachmann, hvad er hans betydning for os i dag og hvordan og hvorfor formidles fortællingerne om ham? Det er sådanne spørgsmål vi gerne vil drøfte med hinanden - og med jer. 

Mandag 6. juni (2. pinsedag) 16.30 – 18.15

Sted: Sognehuset, Kirkevej 7, 9990 Skagen

Pris: Kr.: 100,- ved indgangen.

Arrangementet er i samarbejde Drachmann-klubben i Skagen

Kulturhuset KAPPELBORG, Skolevej 1, 9990 Skagen

Sognehuset, Kirkevej 7A, 9990 Skagen

Der kan benyttes MobilePay på stedet