KRØYER OG PARIS. FRANSKE FORBINDELSER OG NORDISKE TONER

KRØYER OG PARIS. FRANSKE FORBINDELSER OG NORDISKE TONER

Mandag den 22.08.2022 kl. 16.30 - 18.15

V/ Museumsinspektør Mette Harbo Lehmann, Skagens
Kunstmuseer.

Peder Severin Krøyer rejste som ung kunstner til Paris i 1877, og
havde byen som base på sit fire år lange udenlandsophold. Siden
vendte han tilbage mange gange. Den viden og inspiration og de
relationer, han opdyrkede i Frankrig, kom til at have varig betydning
for hans kunstneriske karriere. Gennem foredraget, der har samme
titel som sommerens store udstilling på Skagens Museum, skal vi se
på et stort udvalg af værker, der havde betydning for Krøyers
udenlandske eventyr, både i forhold til de franske forbindelser og de
nordiske toner.

Sted: Skagen Bio, Kappelborg

Entre 100,- betales ved indgangen

DET DANSKE SPROG - LIGE NU

DET DANSKE SPROG - LIGE NU

Mandag den 05.09. kl. 16.30 – 18.15

V/ Seniorforsker ved Dansk Sprognævn, skribent og ph.d. Marianne
Rathje

Hvad sker der med de danske dialekter, er de ved at uddø? Har
emojis og sms-sprog overtaget vores gode gamle sprog, som vi
kender det? Hvad med de engelske låneord, ødelægger de det
danske sprog? Og er de unges sprog blevet fyldt med bandeord og
skældsord? Hvordan har coronakrisen ændret vores sprog? Hvad
betyder ”guns” i de unges sprog? Og hvad siger din udtale af ordet
”revanche” om din sociale baggrund? Få svar på alle disse spørgsmål
og hør om, hvorledes vores sprog udvikler sig i disse år.

 

Sted: Skagen Bio, Kappelborg

Entre 100,- betales ved indgangen

RUSLAND, UKRAINE OG VESTEN

RUSLAND, UKRAINE OG VESTEN

Mandag den 03.-10 kl. 16.30 – 18.15

V/ Universitetslektor ph.d. Mette Skak, Aarhus Universitet
Baggrunden for foredraget er den skæbnesvangre russiske krig mod
Ukraine, der begyndte den 24. februar i år. Først stilles der skarpt på
den arv fra fortiden, som Putins Rusland er rundet af. Vigtige
nutidige aktører og tendenser i Rusland trækkes frem. Dernæst
gøres der status over Ukrainekrigen og hvad den betyder for
Europa; ligeledes behandles de vestlige sanktioner mod Rusland.
Sluttelig drøftes et lidt overset, men truende problem for Rusland,
både med og uden Putin, nemlig den særlige russiske klimakrise.
Det er ad den vej, at Vesten og Rusland måske en gang i fremtiden
kan finde sammen igen i et meningsfuldt samarbejde.

 

Sted: Skagen Bio, Kappelborg

Entre 100,- betales ved indgangen

STRAF - HVAD ELLERS?

STRAF - HVAD ELLERS?

Mandag den 31.-10 kl. 16.30 – 18.15

V/ Professor MSO forskningsgruppeleder ved AU, Linda Kjær Minke.
Strafskærpelser for bandekriminalitet, terror, seksualforbrydelser,
kriminalisering af mobiltelefoner i fængsler samt datingstop for
livstidsdømte er blot nogle eksempler på de senere års tough-on-
crime tilgang. Dette har haft store konsekvenser for det danske
fængselssystem, der står med både overbelægning og
underbemanding. For at løse problemet er der stillet politisk forslag
om at sende udvisningsdømte til Kosovo for at afsone deres
fængselsstraf. Spørgsmålet er, om det er selve lovgivningen, der
bidrager til at skabe problemerne, og også, hvilke konsekvenser
lovgivningen kan få for det danske samfund fremadrettet.

 

Sted: Skagen Bio, Kappelborg

Entre 100,- betales ved indgangen

KVINDESTEMMER, KVINDEROLLER OG KVINDEHISTORIER I DEN TIDLIGE KRISTENDOM

KVINDESTEMMER, KVINDEROLLER OG KVINDEHISTORIER I DEN TIDLIGE KRISTENDOM

Tirsdag den 15.11.22 kl. 16.30 – 18.15

V/ Sognepræst, ph.d. og forfatter Marianne Skovmand
Kristendommen har på linje med andre religioner haft og har stadig
betydning for, hvordan vi opfatter henholdsvis det at være kvinde
og det at være mand – men også for at kvinden i mange tilfælde
betragtes som det svage og underlegne køn, der stadig i store dele
af verden ikke har retten til at bestemme over eget liv. I kirkens
tidlige historie tegner sig imidlertid et billede af, at kvinder havde
langt større betydning for tilblivelsen af kristendommen end man
hidtil har haft øje for. Maria Magdalena, der jo fik et evangelium
opkaldt efter sig, bør betragtes som en slags chefdiscipel på linje
med disciplen Peter, og Jesu mor, Maria, blev i den tidlige
kristendom æret som præst og havde en autoritet, der langt overgik
mændenes. Måske har Paulus aldrig udtalt de berygtede ord om
kvinder, der bør tie i forsamlinger; det fremgår tydeligt af hans
mange breve, at han arbejdede godt sammen med kvinder.

 

Sted: Skagen Bio, Kappelborg

Entre 100,- betales ved indgangen

Kulturhuset KAPPELBORG, Skolevej 1, 9990 Skagen

Sognehuset, Kirkevej 7A, 9990 Skagen

Der kan benyttes MobilePay på stedet