Mandag d. 3/6/24 kl. 16.30-18.15

KUNSTIG INTELLIGENS AFKODET

V/ Professor og leder af Center for Humanities Computing ved Arts, Aarhus Universitet, Kristoffer L. Nielbo
Få indsigt i hvad kunstig intelligens (eng. Artificial Intelligence, AI) er, hvordan den allerede bruges på en række vigtige samfundsområder (f.eks. industri, forskning og privatliv) og hvordan den vil forandre en række sektorer (f.eks. undervisning, sundhed, underholdning). Fokus vil særligt være på AI-teknologi, der "lærer" og "forstår" sprog (f.eks ChatGPT). Der bliver redegjort hvordan AI-modeller virker og hvordan de trænes. Desuden belyses fordele og ulemper ved AI gennem eksempler hentet fra verden omkring os.
De afgørende etiske overvejelser for anvendelse af AI-redskaber vil blive skitseret, således at deltagerne klædes på til at forholde sig til AI- teknologi i hverdagen på forsvarlig vis.

Søndag d. 5/5/24
NOK OM MIG

V/ Dr.phil, ph.d., professor i formel filosofi og leder af Center for Information og Boblestudier ved Københavns Universitet, Vincent Hendricks
’Nok om mig’ handler om, hvad der sker, hvis vi anskuer livet som et nulsumsspil, hvor vi enten vinder eller taber, og hvor det, som andre opnår, er noget, vi mister. Kollegaen bliver forfremmet, konkurrenten får et bedre årsresultat, eller kæresten vælger at tilbringe sin fridag med sine egne venner – og straks spørger vi os selv og omverdenen: Hvad med mig? Hvorfor skal jeg ikke også have, når de andre får? Det væsentlige svar er: ”Det handler ikke om dig!”
Vincent F. Hendricks trækker på moralfilosofi, spilteori og adfærdsøkonomi i en skarp og bidende kritik af hvad-med-mig- tankegangen, som viser sin tarvelige karakter, når vi hamstrer toiletpapir i krisetider, lader hundelorte ligge eller anskuer offentlige ydelser som et supermarked. Denne indstilling duer ikke som livets rettesnor.
Men der er en vej ud. Den kræver et nysgerrigt opgør med os selv og en disciplinering til at erkende, at det hele ikke handler om mig! Det handler om os!

Mandag d. 8/4/24 
GODT NYT OM GAMLE HJERNER

V/ aldringsforsker, dr. med., Henning Kirk
Hjernen er et livslangt byggeprojekt. Vi bygger op, ud, til og om hele livet, og derfor kan vi også blive ved med at lære nyt og udvikle en række kompetencer. Hvis vi forbliver fysisk og kognitivt aktive, nedbringer vi samtidigt risikoen for demens. Den stigende aktivitet i de nye ældregenerationer er med til at forklare, at der i disse år ses færre nye tilfælde af demens. Henning Kirk vil under sit foredrag give konkrete råd om, hvordan man kan styrke sin hjerne og forebygge demens.

Mandag d. 18/3/24 

INTERNETTET – TILBAGE TIL MIDDELALDEREN

V/ ph.d., lektor i kritiske sociale mediestudier og leder af Center for Internetforskning ved Aarhus Universitet, Jakob Linaa Jensen
I dette foredrag taler Jakob Linaa Jensen om, hvordan internettet, ikke mindst sociale medier, på mange måder tager os tilbage til middelalderen med gensidig overvågning, online hekseprocesser og virtuelle gabestokke. På samme måde opfører techgiganter som Facebook og Google sig som moderne digitale feudalherrer, der udnytter vores data frem for vores arbejde. I foredraget leverer Jakob, blandt andet baseret på sin seneste bog The Medieval Internet, en
kras kritik af techgiganterne og diskuterer løsninger til at bringe demokrati og civilsamfund tilbage i borgernes hænder.

Tirsdag d. 27/2/24

EN HISTORIE OM MENNESKET: SAPIENS OG MENINGEN MED TILVÆRELSEN
V/ antropolog, ph.d., ansat ved Moesgaard Museum, Henrik Hvenegaard Mikkelsen
Legen i det moderne samfund har trænge kår. Vi har fået stadig mindre tid til leg i hverdagen - og mange vil måske endda mene, at leg hovedsageligt hører til i børnenes verden. Med udgang i bogen "En Historie om Mennesket: Sapiens og Meningen med Tilværelsen", som Henrik Hvenegaard Mikkelsen har skrevet sammen med forskere fra Nationalmuseet, tager han publikum ud på en rejse hundredetusinder af år tilbage i tiden for at forstå den rolle, som legen har spillet for mennesket siden tidernes morgen. Legen har nemlig været en drivende faktor i vores udvikling. Måske er tiden kommet til at lære af vores jæger/samler-forfædre.

Mandag den 27.11.23

FN'S VERDENSERKLÆRING OM MENNESKERETTIGHEDERNE - 75 ÅR OG STADIG LEVENDE?

V/ Professor Jens Vedsted-Hansen, Aarhus Universitet

Vedtagelsen af FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder den 10. december 1948 må ses i direkte sammenhæng med Holocaust og de øvrige katastrofer, verden havde oplevet under
nazismen og 2. Verdenskrig. Den udsprang af en vision om en ny verdensorden, men kom samtidig til at danne en kampplads for modsatrettede ideologier og interesser.
Til trods herfor har menneskerettighederne i høj grad vist sig som et brugbart fundament for udviklingen af samfund verden over. Hvilke værdier og principper bygger de internationale
menneskerettigheder på? Hvilke problemer og konflikter giver disse rettigheder anledning til i forskelligartede samfund?
Vi skal belyse dette ved at se på, hvordan Verdenserklæringen i tiden efter 1948 er blevet omsat i juridisk bindende menneskerettigheder, og hvordan disse beskytter forskellige udsatte grupper. Desuden ser vi på aktuelle spørgsmål om beskyttelsen af menneskerettigheder i Europa og i det danske samfund.

Mandag 30.10.23

PER NYHOLM OM UKRAINE

V/ Per Nyholm, Jyllandsposten

Mandag den 30. oktober taler Jyllands Postens mangeårige korrespondent og nuværende klummeskriver i Folkeuniversitetet i Skagen om den blodigste krig i Europa siden 2. verdenskrig.
Per Nyholm vil mange huske for hans reportager fra krigene på Balkan i halvfemserne og for indsigtsfulde artikler og kronikker om kultur og politik i Europa og i EU. Han er også forfatter til en række bøger, mest kendt er nok Europæerne (2010) med følsomme og kritiske beskrivelser af mennesker i hele det Europa, som Per Nyholm har bevæget sig flittigt rundt i. Den seneste udgivelse (udkommet på forlaget Valdemar i Aalbæk på årsdagen for den russiske invasion i februar) er en ukrainsk krønike ”Undervejs i blodets land”.

I dag skriver han vidende søndagsklummer med skarpe holdninger til mange fænomener, især selvfølgelig krigen i Ukraine, men også til fx konflikten mellem den spanske stat og den catalanske selvstændighedsbevægelse.
Per Nyholm er bosat i Østrig, men kommer til Skagen direkte fra endnu et besøg i Ukraine. Han vil naturligvis tale om den aktuelle situation der, men også om koloni- og nationalstaten Ukraine, om landets historiske bånd til Skandinavien, om dansk sikkerhed i Europas nye geopolitiske situation, om demokrati, diktatur og fascisme.
Ruslands angrebskrig i og mod Ukraine ser Per Nyholm som en krig vendt mod Europas demokratier og derfor en krig, som Ukraine og Europa må og skal vinde. I denne sammenhæng vil han også komme ind på krigen i Europas nabolag – forholdet mellem Israel og Hamas har han også stor indsigt i, skarpe meninger om og markante holdninger til.
Per Nyholm holder to foredrag i Danmark i denne omgang. Arrangementet i Århus melder alt udsolgt, men heldigvis kommer han også til Skagen.

Mandag 02.10.23

RO

V/ Iben Have, Lektor i Medievidenskab, Institut for Kommunikation
og Kultur på Aarhus Universitet

Ro er et af menneskets grundlæggende behov på linje med rent vand og ren luft, som vi er afhængige af og har et ansvar for at bevare og værne om. Verdenssundhedsorganisationen WHO har udpeget stressrelaterede sygdomme til at være en af de største
sygdomsbyrder i verden, så ro er blevet en mangelvare og en eftertragtet ressource, som moderne, travle mennesker i stigende grad opsøger og skaber identitet omkring. Ro er et rummeligt hverdagsbegreb uden en entydig definition, som derfor kan tage betydning alt efter, hvad vi bruger det til. Ro er en tilstand, vi kan opsøge, opnå eller bede om at få – fx nattero, madro og arbejdsro.
Det minder om ord som fred, stilhed, balance, harmoni, fordybelse og koncentration. Som lyd- og medieforsker er jeg optaget af ro i en verden og en hverdag, hvor lyd og medier larmer, forstyrrer og distraherer. Iben Have interesserer sig især for, hvordan vi netop gennem lyd, medier, digitale teknologier og vores egen krop og bevidsthed kan finde ro.

Mandag 04.09.23

SPROGUDVIKLINGEN I DANMARK I DISSE ÅR

V/ Seniorforsker ved Dansk Sprognævn Marianne Rathje

Hvad sker der med de danske dialekter, er de ved at uddø? Og haremojis og sms-sprog overtaget vores gode, gamle sprog, som vi kender det? Hvad med de engelske låneord, ødelægger de det danske sprog? Og er de unges sprog blevet fyldt med bande- og
skældsord? Kom og få svar på spørgsmålene og hør om, hvordan vores sprog udvikler sig i disse år.

Mandag 21.08.23

SKAGEN MUSEUMS SOMMERUDSTILLING OM MARIE KRØYER

V/ Museumsinspektør Mette Bøgh Jensen

Mette Bøgh Jensen, Skagens Kunstmuseer, sætter fokus på Marie Krøyer som en handlekraftig kunstner, der i 1880’erne omgikkes nogle af tidens store kulturpersonligheder, ligesom hun færdedes i et netværk af kunstnere, forfattere, embedsmænd og erhvervsfolk.
Marie Krøyer var desuden særdeles velorienteret i samtidens kunst og design og havde et stort udsyn, ligesom hun også havde en stor indsigt i og forståelse for at integrere den engelske bevægelse Arts and Crafts og deres idéer i sin egen indretning og design. Foredraget
ser nærmere på Marie Krøyers arbejde som billedkunstner, indretningsarkitekt og designer og fortæller historien om en kunstner, der arbejdede kreativt en stor del af sit liv.

Mandag 24.04.23

ANNA ANCHER OG FARVERNE

V/ Kunsthistoriker, mag. art. Birgitte Zacho

Anna Anchers værk kredser om skildringen af lyset og farverne i de stille stuer, hvor kvinderne arbejder og læser. Både motiverne og arbejdet med lyset var typisk for tidens kunstnere, men Anna Ancher har en helt særlig måde at arbejde med farverne på.
Inspireret af både ældre og samtidig kunst udforsker hun farven som virkemiddel. Foredraget gør os klogere på tidens og Anna Anchers forståelse af farver i kunsten og udfolder Anna Anchers
kunst i dette perspektiv.

Mandag 20.03.23

NÅ, OG HVAD FÅR DU SÅ TIDEN TIL AT GÅ MED? OM AT BLIVE
GAMMEL

V/ Samfundsforsker ved AAU og forfatter Johannes Andersen

Dette spørgsmål, der rummer både omsorg og interesse, indeholder også elementer af en udbredt aldersdiskrimination. Johannes Andersen ser nærmere på denne sammenhæng med kritiske briller.
I foredraget, der rummer både sjove erfaringer, præcise indsigter og gode råd, åbnes der for en diskussion af de faser, som man gennemlever som gammel. I den forbindelse fremhæves
betydningen af de gamles virke og samvirke, ikke mindst som frivillige i politik, kultur og sociale hjælpeorganisationer. Johannes Andersen er lektor emeritus på Aalborg Universitet, hvor han stadig er aktiv i forskningsgruppen om demokrati, politik og samfund. Den aktuelle bog udkom på Hovedland i 2021.

 

Mandag 20.02.23

TEMAER OG GRÆNSER I RELIGIONSDIALOGEN - med nedslag i
kristen-muslimsk religionssamtale

V/ Sognepræst Anne Ehlers, Langenæs Kirke

Anne Ehlers tager afsæt i dialogen som begreb – hvordan bliver en samtale til andet og mere end konversation og selvhævdelse?
Hvordan er relationen mellem samtalepartnerne, og kan man udelukke sig fra dialog? Dernæst søges de gode grunde til overhovedet at føre en dialog mellem religioner: hvorfor udveksle
gudstro med mennesker fra andre religiøse traditioner, når man alligevel ikke kan blive enige? Anne Ehlers lægger op til en samtale, men vil forinden præsentere nogle eksempler på emner i den kristen-muslimske religionsdialog.

Mandag 23.01.23

TARMEN

V/ Overlæge ved Århus Universitetshospital, ph.d. Christian Lodberg
Hvas

Foredraget bygger på forskerens bog i serien Tænkepauser, ”Tarmen”, og vil komme ind på vores omgang med dette følsomme organ, der har trængt sig frem i vores bevidsthed efter
konstateringen af, at flere end hver femte dansker lider under irritable tarme. Fiberrig og varieret kost, motion og gode toiletvaner er vigtige forudsætninger for mikroberne og for en god
tarmfunktion.

Tirsdag den 15.11.22

KVINDESTEMMER, KVINDEROLLER OG KVINDEHISTORIER I DEN TIDLIGE KRISTENDOM

V/ Sognepræst, ph.d. og forfatter Marianne Skovmand
Kristendommen har på linje med andre religioner haft og har stadig betydning for, hvordan vi opfatter henholdsvis det at være kvinde og det at være mand – men også for at kvinden i mange tilfælde betragtes som det svage og underlegne køn, der stadig i store dele af verden ikke har retten til at bestemme over eget liv. I kirkens tidlige historie tegner sig imidlertid et billede af, at kvinder havde langt større betydning for tilblivelsen af kristendommen end man hidtil har haft øje for. Maria Magdalena, der jo fik et evangelium opkaldt efter sig, bør betragtes som en slags chefdiscipel på linje med disciplen Peter, og Jesu mor, Maria, blev i den tidlige kristendom æret som præst og havde en autoritet, der langt overgik mændenes. Måske har Paulus aldrig udtalt de berygtede ord om kvinder, der bør tie i forsamlinger; det fremgår tydeligt af hans mange breve, at han arbejdede godt sammen med kvinder.

Mandag den 31.10.22

STRAF - HVAD ELLERS?

V/ Professor MSO forskningsgruppeleder ved AU, Linda Kjær Minke
Strafskærpelser for bandekriminalitet, terror, seksualforbrydelser, kriminalisering af mobiltelefoner i fængsler samt datingstop for livstidsdømte er blot nogle eksempler på de senere års tough-on- crime tilgang. Dette har haft store konsekvenser for det danske fængselssystem, der står med både overbelægning og underbemanding. For at løse problemet er der stillet politisk forslag om at sende udvisningsdømte til Kosovo for at afsone deres fængselsstraf. Spørgsmålet er, om det er selve lovgivningen, der bidrager til at skabe problemerne, og også, hvilke konsekvenser lovgivningen kan få for det danske samfund fremadrettet.

Mandag den 03.10.22

RUSLAND, UKRAINE OG VESTEN

V/ Universitetslektor ph.d. Mette Skak, Aarhus Universitet
Baggrunden for foredraget er den skæbnesvangre russiske krig mod Ukraine, der begyndte den 24. februar i år. Først stilles der skarpt på den arv fra fortiden, som Putins Rusland er rundet af. Vigtige nutidige aktører og tendenser i Rusland trækkes frem. Dernæst gøres der status over Ukrainekrigen og hvad den betyder for Europa; ligeledes behandles de vestlige sanktioner mod Rusland.
Sluttelig drøftes et lidt overset, men truende problem for Rusland, både med og uden Putin, nemlig den særlige russiske klimakrise.
Det er ad den vej, at Vesten og Rusland måske en gang i fremtiden kan finde sammen igen i et meningsfuldt samarbejde.

Mandag den 22.08.2022

KRØYER OG PARIS. FRANSKE FORBINDELSER OG NORDISKE TONER

V/ Museumsinspektør Mette Harbo Lehmann, Skagens
Kunstmuseer.

Peder Severin Krøyer rejste som ung kunstner til Paris i 1877, og havde byen som base på sit fire år lange udenlandsophold. Siden vendte han tilbage mange gange. Den viden og inspiration og de relationer, han opdyrkede i Frankrig, kom til at have varig betydning for hans kunstneriske karriere. Gennem foredraget, der har samme titel som sommerens store udstilling på Skagens Museum, skal vi se på et stort udvalg af værker, der havde betydning for Krøyers udenlandske eventyr, både i forhold til de franske forbindelser og de nordiske toner.

Mandag den 6. juni 2022

Om at formidle Holger Drachmann i dag - en samtale 

Henk van der Liet, professor i skandinavisk sprog og litteratur, Universitetet i Amsterdam - og forfatter Poul Bernth, Drachmann-klubben i Skagen.

Holger Drachmann (1846-1908) er stadigvæk et af de kendteste navne i dansk litteraturhistorie samtidig med, at kun de færreste læser ham i dag. Hvad er egentlig årsagen til, at stort set alle Danskere kender ham, eller rettere sagt, hans navn. Spørgsmålet er hvorfor. Skyldes Drachmanns vedvarende berømmelse hans kunstneriske virke eller er der andre ting på færde? Det kan vel ikke være hele sandheden, at han i dag blot huskes som et par digte (’Engelske Socialister’, ’Sakuntala’), et enkelt skuespil (Der var Engang) og en del marinemalerier. Mon det snarere skyldes hans levned, ikoniske fremtoning og image, eller handler det primært om eftertidens behov for fortællinger om en forsvunden mennesketype? Det korte af det lange er, at forfatter Poul Bernth og litteraturprofessor Henk van der Liet gerne vil tale sammen – og med publikum – om hvordan og hvorfor vi i det 21. århundrede forholder os til Holger Drachmann og hvad det indebærer for en tidssvarende formidling af ham som kunstner og personlighed. Hvad ved vi om Drachmann, hvad er hans betydning for os i dag og hvordan og hvorfor formidles fortællingerne om ham? Det er sådanne spørgsmål vi gerne vil drøfte med hinanden - og med jer.

Mandag den 16. maj 2022

En lille kæmpe – Anne Marie Carl-Nielsen.

Kunsthistoriker, mag.art. Birgitte Zacho.

En af vore mest banebrydende billedhuggere er Anne Marie Carl-Nielsen. Livet igennem arbejdede hun målrettet og ambitiøst med sin kunst og lod sig ikke bremse af ægteskab eller børn. Hun og ægtefællen, komponisten Carl Nielsen, udgjorde et dynamisk kunstnerpar, hvor der var plads til begges udfoldelse. Birgitte Zacho fortæller om Anne Marie Carl-Nielsens utrolige karriere og dykker ned i hendes store produktion, der spænder fra charmerende studier af dyr til
kæmpemæssige ryttermonumenter, for ikke at tale om den omstridte fiskerstatue på Skagen
havn.

Mandag den 25. april 2022

Argumenter imod kvinder

Professor emerita i historie og antropologi Birgitte Possing.

I 2018 udgav Birgitte Possing en unik samling af både tragikomiske og skrækindjagende argumenter, der dokumenterer en stærk tradition for at nedgøre ambitiøse kvinder såvel i det politiske liv som i erhvervslivet, den videnskabelige verden, sporten, kirken eller kulturlivet. Kvinder bliver bedømt på deres udseende, påklædning, erotiske udstråling eller blot afvist med nedladende bemærkninger uanset deres kompetencer og erfaringer. Birgitte Possing vil præsentere os for en perlerække af historier, hvor dygtige kvinder bebrejdes for at gøre for lidt, for meget eller forkert, eller som hun skriver: Mandens fejl er hans egen, kvindens fejl er kønnets.

Mandag den 28 marts 2022

"Trumpismen" lever i USA

Universitetslektor, historiker Niels Bjerre-Poulsen, Syddansk Universitet.‚Äč

Joe Biden tiltrådte som præsident i USA med et erklæret ønske om at ”sænke temperaturen” i amerikansk politik. Efter fire udmattende år med Donald Trump, hvor grøfterne mellem Demokrater og Republikanere dagligt blev gravet dybere, var det Bidens håb at normalisere det politiske liv. Det er endnu ikke sket – snarere tværtimod. Demokratiet forekommer mere udfordret end på noget andet tidspunkt siden borgerkrigen. Trumps fortsatte greb om det republikanske parti er ikke den eneste årsag. Bjerre-Poulsen vil analysere USA’s demokratiske tilstand og nogle af de mange bud på, hvordan skaderne kan udbedres.

Mandag den 14. marts 2022

Litterære vandringer og litteraturens landskaber – også med henblik på Skagen

Johs Nørregaard Frandsen, professor emeritus i litteratur og kultur ved Syddansk Universitet.

Johs Nørregaard Frandsen er leder af projektet ”Danske digterruter”, som han vil fortælle tilhørerne om – med inddragelse af Skagen og omegn. Projektet skaber et landsdækkende net af ruter i litteraturens, naturens og landskabets tegn. I foredraget beskrives de litteraturhistoriske baggrunde for etableringen af digterruterne, ligesom enkelte ruter præsenteres.

Mandag den 22. november 2021

SIG DET MED NEGER

Ph.d. i historie Søren Hein Rasmussen.

Selv om de ikke har til hensigt at såre nogen, og de bare taler, som de altid har gjort, oplever mange i dag, at deres måde at tale om fx andre folkeslag bliver angrebet. Hvorfor skal vi pludselig kritiseres for at bruge ord og vendinger, som ellers hidtil har været gode nok? Og som endda har været benyttet gennem generationer.

Men hvilke betydninger har der til forskellige tider været koblet til vores konkrete sprogbrug om fremmede folk? Foredraget ser på, hvordan gamle opfattelser og betydninger kan rejse med sproget og kulturen fra vore bedsteforældres og forældres tid, uden at vi måske er bevidste om det.

 

Mandag den 25. oktober 2021

FORTÆLLINGEN OM UNIVERSET
Astrofysiker og forfatter Tina Ibsen København Universitet
Hvor kommer du fra? Det spørgsmål er du nok blevet stillet en del gange, men hvis du i sandhed skulle svare på dette spørgsmål, må du starte ved universets begyndelse ved big bang. De
byggesten som vi mennesker består af kommer fra universet, og er gennem 13,8 milliarder års
historie blevet til dig.
For at fortælle historien om mennesket, må vi først se på, hvordan universet blev til og udviklede sig i sin spæde ungdom. Herefter skal vi igennem stjerners dannelse, liv og død i voldsomme
supernovaer. I dette foredrag vil vi sammen fortælle menneskets historie fra begyndelsen i big
bang og til i dag.

Mandag 27. september 2021 

ISLANDS LITTERÆRE MIRAKEL
Litteraturhistoriker K. Torben Rasmussen.
I forrige århundrede gjorde Gunnar Gunnarsson og Halldór Laxness moderne islandsk litteratur
kendt uden for Islands grænser. I dag er det Einar Már Gudmundsson, Steinunn Sigurdottir,
Hallgrímur Helgason, Jon Kalman Stefansson med flere, der opretholder den stolte tradition.
Foredraget behandler disse forfattere og giver et bud på deres internationale gennemslagskraft
og stiller spørgsmålet om deres forbindelse til sagatraditionen.

Onsdag den 18. august 2021

OM FILMSKABEREN KIESLOWSKI MED SÆRLIGT HENBLIK PÅ FILMEN ”DEKALOG 6”
Foredrag v/ Erik Svendsen, litteraturanmelder på Jyllands-Posten, lektor på RUC.

De gode kunstnere går gerne i en form for indre dialog. Det gælder fx for filmskaberen Kieslowski, der i Dekalog nummer seks (1988) leverer et korrektiv til en af sine tidligere film, nemlig Blind kærlighed (1984). Samtidig er Dekalog nr. seks selvfølgelig del af et større værk – samtidig med at det også er et (enestående) værk, som instruktøren endog lavede en længere udgave af til biografdistribution. Undertitlen ”en kærlighedshistorie” kalder også på refleksion.

I mit foredrag vil jeg rede trådene ud og demonstrere, hvorfor Dekalog trods den østeuropæiske baggrund siger så meget om modernitetens mennesker.

 

Mandag den 24. februar 2020 

Foredraget blev desværre aflyst på grund af Coronavirus-beskyttelse

Kristendommen i H. C. Andersens forfatterskab

Dr. theol. Kaj Mogensen.

H.C. Andersen skrev i sin selvbiografi ’Mit Livs Eventyr’: ”Mit Livs Historie vil vise Verden, hvad den siger mig: der er en kjærlig Gud, der fører alt til det Bedste.”

Troen på, at Gud er kærlighed, at Gud har skabt mennesket i sit billede og elsker alle mennesker, er den røde tråd i H.C. Andersens digtning. Denne tro udfolder han enkelt og dybt i eventyr og historier, digte, dramaer og romaner. Troen sættes bestandigt på prøve, men Andersen vil fastholde den kristne tro og det kristne håb midt i erfaringen af tilintetgørelse og død. Han tror på, at bibelen og naturen er Guds åbenbaringer, og at der er sammenhæng mellem skabelse og Guds nådige forsyn. I foredraget belyses dette ved fortolkning af tekster af H. C. Andersen – både kendte og mindre kendte.

 

Mandag 25/11 2019 

Operaen i 1800-tallet

Konservatorieuddannet musikhistoriker Jan Mygind.

Den italienske opera (Rossini, Bellini, Donizetti og Verdi) udgør en stor del af alle operahuses standardrepertoirer. Det sangbare lette og elegante blandes med det komiske og dramatiske. Italienernes sødmefulde melodik har gjort mange af deres arier til ørehængere.

 I Tyskland sætter Wagner helt nye standarder for musikdramatik og skaber det store "Gesamtkunstwerk". 

 

Mandag 28/10 2019 

Putins Rusland

Lektor Mette Skak, Aarhus Universitet.

Først opridses træk ved zarismens Rusland og Sovjetunionen. Derpå stiller foredraget skarpt på Putins Rusland som et land, der er gået fra at være et svagt demokrati (under Jeltsin) til nu at udgøre en såkaldt kontraspionagestat. Foredraget kommer her ind på Putins professionelle baggrund i KGB og hans veneration for Andropov. Spindoktoren Surkov tages op som en mindre kendt nøgleaktør; ligeledes belyses Ruslands økonomiske udvikling og reformefterslæb under Putin.

 

Mandag 16/9 2019 kl. 16.30-18.15. Sted: Kulturhus Kappelborg.

Terrorbekæmpelse og fremmedkrigere

Professor i strafferet Jørn Vestergaard, Københavns Universitet

Vi lever i antiterrorens tidsalder. Siden årtusindskiftet er der gennemført omfattende lovgivning som led i bekæmpelsen af den internationale terrorisme. Danske domstole har pådømt et betragteligt antal sager om forberedelse af terror og forskellige former for støtte til terror. Lovgivningen er meget vidtgående og til dels også uklar, hvilket kan sætte borgernes retssikkerhed under pres. Senest har såkaldte fremmedkrigeres deltagelse i væbnet konflikt i Syrien og Irak givet anledning til bekymring og modforanstaltninger, bl.a. som følge af Danmarks bidrag til kampen mod Islamisk Stat i Irak. Særligt har spørgsmålet om strafansvar for landsforræderi fået aktualitet. Nye regler om inddragelse af pas og fratagelse af opholdstilladelse er vedtaget, og overvågning af danskere i udlandet er blevet tilladt. Med koalitionens sejr over IS er der opstået påtrængende spørgsmål vedrørende behandlingen af de udrejste, som har tilsluttet sig terrorbevægelsen. En række af disse temaer vil blive taget op.

 

Mandag d. 2/9 2019 kl.16.30-18.15 i Kappelborg.

Mænd som krænker kvinder

Lektor Kenneth Reinicke, Roskilde Universitet.

Kom og hør hvorfor mænd udøver sexchikane, hvem de mænd er, som udøver sexchikane, hvor i samfundet sexchikanen finder sted og hvorfor vi som samfund har så svært ved at håndtere emnet? Hvad er årsagen til at mænd og kvinder ofte opfatter sexchikane så forskelligt? Hvorfor er nogle mænd klar til at gå op imod overgrebskulturen i et eller andet omfang, medens andre mænd tøver og ikke ønsker at se fx #metoo-bevægelsen som en mulighed for at forandre sig?

 

Mandag den 27. maj kl. 16.30-18.15 i KAPPELBORG

KLIMAFORANDRINGERNES RISICI og MULIGHEDER

Foredrag v/ Meteorolog, Jesper Theilgaard.

Det er gået op for de fleste, at vejret også i Danmark har ændret sig. Vejret opfører sig ikke, som det gjorde engang. Det vidner ikke mindst de talrige oversvømmelser i de senere år om. Fra udlandet ser vi tørke, oversvømmelser og en natur under pres, hvor spørgsmålet om eksempelvis havets evne til at brødføde fisk og pattedyr ikke altid besvares med et “ja”.

Sommeren 2018 var usædvanlig i Europa og mange steder på den nordlige halvkugle. FN’s klimapanel IPCC udgav i 2013 sin femte rapport med den hidtil stærkeste samling af indicier på, at en klimaændring er i gang, og at mennesket er den direkte årsag med afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og gas. Men hvad er det, der ligger bag de forandringer, vi ser, og ikke mindst hvad er risikoen for fremtiden – for vores børn og børnebørn? Men kan forandringerne også give nye muligheder for vores samfund og i så fald, hvad er kravet til borgere og politikere. Foredraget kommer også ind på det succesfulde klimamøde i Paris i november 2015, hvor verden samlede sig i kampen mod de risici, som den globale opvarmning giver. Men Parisaftalen er ikke god nok til at løse problemet, så hvad skal verden gøre yderligere? Det spørgsmål blev

delvist besvaret i en rapport fra IPCC i oktober 2018.

Pris kr. 100,- ved indgangen.

Mandag den 8. april kl.16.00 – 18.15 i KAPPELBORG

ROMANTIKKENS MUSIK  1815-1850.

Foredrag v/ Musikhistoriker, Jan Mygind.

Med udgangspunkt i en række strømninger i 1700-tallet, bl.a. pietismen, Rousseaus skrifter og Kants filosofi udvikler tyske digtere og tænkere efterhånden det romantiske verdensbillede, hvis grundlæggende træk er verdens splittelse i Ånd og Materie. Resultatet af denne splittelse er, at det romantiske menneske lider under det praktiske livs ufuldkommenhed, og drages længselsfuldt mod den grundlæggende harmoni i åndens verden: Weltschmerz og Sehnsucht bliver nøglebegreber. I den ægte romantik er længslen nærmest genstandsløs, men undertiden rettes den også mod noget bestemt – poesiens blå blomst, den uopnåeligt elskede eller den fjerne fortid, som vi kender det fra eventyrets sukkende: ”Der var engang. ” Med sin mangel på materiel substans virker musikken som en åbenbaring af den rene ånd, hvorfor den bliver romantikerens foretrukne kunstart. Det romantiske verdensbillede udtrykkes i forfinede digte, som komponisterne sætter i musik. Det romantiske verdensbillede sætter sig også igennem i Webers opera Jægerbruden samt i Chopins og Mendelsohns ensatsede klaverstykker med typisk poetiske titler som Nocturne eller Lied ohne Worte. Med udgangspunkt i Tyskland bredte romantikken sig til hele Europa, ikke mindst til Danmark, hvor den gav anledning til den periode, vi i kulturhistorien betegner som Guldalderen.

Pris kr. 100,- ved indgangen.

Mandag den 11. marts kl. 16.30 – 18.15 i KAPPELBORG

HOMO SAPIENS. En antropologisk verdenshistorie.

Foredrag v/ antropolog, cand.mag. Ulf Tophøj.

Foredraget præsenterer den nyeste viden om menneskets oprindelse: Om de forskellige menneskearter, homo erectus, neandertaleren, denisovaen og homo sapiens, og om hvordan vi i flere bølger spredtes fra Afrika ud over hele kloden. Det var dengang, vi levede som jægere og samlere i ældre stenalder – det længste afsnit i menneskets historie. Det er også beretningen om Darwin og evolutionen. Om hvordan vi løftede os over dyrene og ved hjælp af forstand og bevidsthed erobrede verden og gjorde os til herrer over det levende. Vi hører om animismen, sproget og billederne, vi hører om palæoantropologi, genarkæologi og mytologi. Og om hvordan vi har forstået universet – og vores egen plads midt i det hele. Men det handler også om huler og skeletter, gener og DNA-spor, det tænkende menneskes oprindelse og dét vi tror vi véd.

Pris kr. 100,- ved indgangen.

Mandag den 11. marts kl. 16.30 – 18.15 i KAPPELBORG

HOMO SAPIENS. En antropologisk verdenshistorie.

Foredrag v/ antropolog, cand.mag. Ulf Tophøj.

Foredraget præsenterer den nyeste viden om menneskets oprindelse: Om de forskellige menneskearter, homo erectus, neandertaleren, denisovaen og homo sapiens, og om hvordan vi i flere bølger spredtes fra Afrika ud over hele kloden. Det var dengang, vi levede som jægere og samlere i ældre stenalder – det længste afsnit i menneskets historie. Det er også beretningen om Darwin og evolutionen. Om hvordan vi løftede os over dyrene og ved hjælp af forstand og bevidsthed erobrede verden og gjorde os til herrer over det levende. Vi hører om animismen, sproget og billederne, vi hører om palæoantropologi, genarkæologi og mytologi. Og om hvordan vi har forstået universet – og vores egen plads midt i det hele. Men det handler også om huler og skeletter, gener og DNA-spor, det tænkende menneskes oprindelse og dét vi tror vi véd.

Pris kr. 100,- ved indgangen.

Mandag den 22. oktober kl. 16.30 – 18.15 i Kappelborg.

HVORFOR SKAL VI STOLE PÅ FORSKNING OG EKSPERTER?

Foredrag ved ph.d. Rolf Hvidtfeldt, Aalborg Universitet.

I dag er det udbredt at være skeptisk over for elitære autoriteter som f.eks. forskere. De fleste stoler nok stadig på, at lægen har et godt bud på, hvordan man håndterer en brækket arm eller en infektion. Men der er også en lang række emner, hvor mange tillægger opinionen på Facebook eller løse anekdoter større vægt end den videnskabelige konsensus. Alle ved, at forskere og eksperter tager fejl af og til. Hvorfor skal vi overhovedet stole på, hvad de bringer til torvs? Kan vi skelne skidt fra kanel? Dette foredrag leverer et bud på et svar baseret på en bred vifte af aktuelle eksempler.

Mandag den 8. oktober kl. 16.30 – 18.15 i Kappelborg.

KAMPEN OM FREDEN. FØRSTE VERDENSKRIG OG DENS KONSEKVENSER.

Foredrag ved professor i historie ved SDU lic. phil. Nils Arne Sørensen.

Våbenhvilen mellem Tyskland og de allierede 11. november 1918 betød afslutningen på første verdenskrig. Foran stod nu arbejdet med at skabe en holdbar fred og et samfund, der var helte værdigt, som magthaverne havde lovet. Det skulle vise sig at blive svært, og krigen kom til at kaste lange og ofte dystre skygger over Europas historie længe efter 1918.

Foredraget vil – efter en kort introduktion til selve krigen – handle om krigens mange konsekvenser, naturligvis ikke mindst fredsafslutningerne, der med Versaillesfreden med Tyskland som den vigtigste, skulle vise sig at blive omstridte, men også krigens indenrigspolitiske konsekvenser. Et vigtigt tema bliver de konkurrerende fortællinger, der skulle give krigen mening, og som vi stadig møder100 år efter krigens afslutning.

Mandag den 17. september kl. 16.50 – 18.35 i Kappelborg (Mærk tidspunkt!)

WIENERKLASSIKKEN.

Foredrag ved musikhistoriker Jan Mygind.

Perioden mellem 1750 og 1830 danner en sammenhængende

stilperiode kaldes klassikken. Karakteristisk for klassikken er, at man dyrker det enkle, klare, symmetriske og harmoniske, som ikke stiller for store fordringer til lytteren, liebhaveren, men samtidig sikrer kenderen en god oplevelse. Den klassiske musik er netop ofte komponeret für Kenner und Liebhaber. Følelse og forstand, men også indhold og form er i balance, og dette er medvirkende til, at værkerne er tidløse.

Disse karakteristika passer på den musik, der blev skabt af periodens tre største musikalske personligheder, Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1809) og Ludwig van Beethoven (1770-1827).

Overgangen fra barok til klassik er på én gang kendetegnet ved kontinuitet og brud. Allerede omkring 1720erne melder nye ”galante” strømninger sig i musikken, men længslen mod det enkle og naturlige som afløsning af det svulstige og patetiske synes først at slå definitivt igennem omkring 1750, hvor Rousseau med sin opfordring ”tilbage til naturen” formulerede en ny livsopfattelse.

Mandag den 3. september kl. 16.30 – 18.15 i Sognehuset.

AT VÆRE HJEMME I SIT LIV. LYKKE, MENING, VÆRDI.

Foredrag ved lektor i filosofi ph.d. Anne-Marie Søndergaard Christensen.

Når vi taler om det gode liv, vil vi ofte umiddelbart tænke på det lykkelige liv. Men tænker vi lidt videre, er et godt liv også et meningsfuldt liv. Måske endda et liv, hvor vi lever efter værdier, som vi finder rigtige og vigtige. Men hvordan skal vi forstå disse tre dimensioner: Lykke, mening, værdi?

Foredraget ser nærmere på, hvordan dimensionerne kan forstås ud fra klassiske og nutidige filosoffer, særligt Aristoteles, Søren Kierkegaard og Daniel Haybron. Herved kan vi blive klogere på sammenhængen mellem lykke, mening og værdi, og hvorfor det f.eks. er svært at forestille sig en person, der lever et liv, som vedkommende opfatter som fuldstændigt meningsløst.

Pga. tilskud til dette foredrag er der gratis adgang.

Axel Locher– øjeblikke fanget i gips

Sceneinstruktør mag. art. Jørgen Heiner

Mandag den 5/2 kl. 16.30-18.15. Sted: Kulturhus Kappelborg. Pris: kr. 100.  

Billedhuggeren Axel Locher (1879-1941) var i samtiden kendt for sine mange porcelænsfigurer af fiskere, håndværkere, bønder, børn og dyr – figurer som stadig er at finde i mange danske hjem. Locher blev uddannet i den berømte billedhugger Vilhelm Bissens atelier samt på Kunstakademiet i København, og fra 1897 arbejdede han som keramisk formgiver hos Bing & Grøndahl under J. F. Willumsen. Fra 1903 var han og hustruen på studierejser til bl.a. Paris, Tyskland og Italien, og det var formentlig på disse rejser han blev bekendt med statuetten – en kunstform som på det tidspunkt havde fået en markant opblomstring, og som inspirerede ham til de enestående og levende teater-statuetter i bemalet gips, der kan ses i udstillingen på Skagens Museum. Først og fremmest vil vi kigge nærmere på hvem og hvad de mange teaterfigurer forestiller, men også på Axel Lochers øvrige arbejder.

1968 – 50 år efter

Professor MSO Bodil Marie Stavning Thomsen

Mandag den 19/3 kl. 16.30-18.15. Sted: Sognehuset. Pris: kr. 100..

Årstallet 1968 er blevet en samlebetegnelse for flere på hinanden følgende begivenheder, der ændrede kulturer, omgangsformer og en lang række samfundsinstitutioner i hele den vestlige verden. Her, 50 år efter kan man spørge, hvad der gjorde 68-oprøret til en kultur-forandrende kraft i hele Europa. Svaret findes kun delvist i personlige beretninger, da oplevelser og erfaringer er for-skellige alt efter, hvor man befandt sig, hvilket køn, man havde og om man var ung eller gammel. Omvendt bevidner personlige beretninger ofte, at hvert individ søgte andre udfordringer, end gene-rationerne før. Der er ingen tvivl om, at 1968 trækker tråde tilbage til en eksperimenterende mel-lemkrigstid i europæiske avantgarder, efterkrigskulturens teknologisk betingede vækst, den kolde krig, internationale musik- og mediedistribution via tv og nye familiemønstre.

Barokken i musikken

Musikhistoriker Jan Mygind.

Mandag den 9/4 kl. 16.30-18.15. Sted: Kulturhus Kappelborg. Pris: 100 kr. 

På trods af, at det nu er ca. 300 år siden, komponister som Vivaldi, Bach og Händel komponerede deres musik, virker den i dag stadigvæk ung og frisk, da musikken udstråler spontanitet, livsglæde og vitalitet. Foredraget analyserer barokkens tonesprog og giver prøver herpå.

Foredraget følges op i efteråret 17. september med foredrag om wienerklassikken og næste forår om romantikken.

 Vikingerne og   Bayeux-tapetet

Mag.art. i forhistorisk arkæologi ved Aarhus Universitet: Anne Hedeager Krag, 

Mandag den 14. maj 2018 i Sognehuset kl. 16.30 – 18.15, Pris kr. 100,-

Bayeux-tapetet er et ca. 70 m langt og ca. 50 cm bredt billedtæppe, der skildrer normannernes sejr over englænderne ved slaget ved Hastings i 1066. Det er den mest gængse opfattelse, at det blev fremstillet på et kloster nær Canterbury i Sydengland omkring 1080. Det befinder sig i dag i den normanniske by Bayeux, og det broderede billedtæppe er fyldt med mennesker, skibe og huse, og det er en fascinerende fortælling om dramaet, da normannerne overtager magten i England i 1066. Tapetets handling gennemgås, og der sammenlignes med samtidigt billedmateriale fra manuskripter. Herved ses ligheder i dragterne. 

Mandag den 23. oktober 2017 kl. 16.30-18.15. Entré 100 kr. 

Den russiske revolution.

Universitetslektor lic. phil. Erik Kulavig: 

Forelæsningen vil tage udgangspunkt i en kort karakteristik af tsarernes Rusland og en redegørelse for

baggrunden for de to revolutioner i 1917. Herefter følger en beretning om, hvad der skete i henholdsvis februar og oktober og ikke mindst i sommeren og efteråret. Det følges op af nogle historier om, hvilke drømme og planer socialisterne og bolsjevikkerne havde for samfundets udvikling, og navnlig om, hvordan de nye magthaveres politik blev modtaget på landet og i byerne. Til slut diskuteres påstanden om, at bolsje-vikkernes revolution, borgerkrigen og etableringen af sovjetmagten afsatte en særlig kultur og mentalitet, hvis spor den dag i dag udgør en barriere for udviklingen i Rusland.  

Mandag den 9. oktober 2017 kl. 16.30-18.15 i Kulturhus Kappelborg. Entré 100 kr.

Idealdisciplen Maria Magdalene og evangeliet om hende.Sognepræst ph.d. Marianne Aagaard Skovmand: 

Den bibelske Maria Magdalenes evangelium er først blevet kendt i nyere tid, men det menes at gå tilbage til det andet århundrede. Her møder vi Maria Magdalene som en chefdiscipel, der ikke bryder sammen ved Jesu bortgang, men i stedet træder frem og trøster og formaner de andre disciple. Hun har hos Jesus en særlig status frem for de mandlige disciple og fik tidligt i kirkens historie et evangelium opkaldt efter sig. I foredraget fortælles om Mariaevangeliets helt særlige historie og betydning i den ældste kirke og frem til i dag.

En rejse i Obamas og Trumps USA.

Mandag den 25. september 2017 kl.19.00-20.45 i Kulturhus Kappelborg. Entré 100 kr. Universitetslektor ph.d. Jørn Brøndal: 

USA's historie kan langt hen ad vejen fortolkes som et dilemma mellem Uafhængighedserklæringens grundlæggende ideal i 1776, at alle mennesker er skabt lige, og en efterfølgende barsk racemæssig praksis. Foredraget er en tidsrejse gennem det sorte USA's historie og en fortælling om, hvordan ikke blot borger-retsaktivister som Martin Luther King, men også politikere som John F. Kennedy forholdt sig til dilemmaet. Betød valget af Barack Obama til præsident dilemmaets ophævelse? Og hvilken rolle spiller det, at Obamas efterfølger hedder Donald Trump?

Torsdag den 7. september 2017 kl. 16.30-18-15 i Kulturhus Kappelborg. Entré 100 kr.

Dansk Vestindiens historie

Arkivar seniorforsker i Rigsarkivet cand. mag. Erik Gøbel: 

Fra slutningen af 1600-tallet havde Danmark en koloni i Vestindien. Formålet med besiddelsen var at dyrke sukkerrør på St. Croix ved hjælp af afrikanske negerslaver, desuden var der omfattende international handel og søfart på St. Thomas. Råsukkeret blev sendt til Danmark, hvor sukkerraffinaderierne sørgede for den videre bearbejdning. Efter Peter von Scholtens ophævelse af slaveriet i 1848 gik økonomien ned ad bakke, og St. Thomas, St. Croix og lille St. Jan blev efter nogle magre år solgt til USA i 1917. Beslutningen blev truffet ved den allerførste folkeafstemning herhjemme.

 

Mandag den 7. august 2017 kl. 16.30-18.15 i Kulturhus Kappelborg. Entré 100 kr.

Ditlevsens liv og kunst.

Cand. mag. Julie Høncke Keldorff:

Om 100 år er alting glemt, siger man. I år er det 100 år siden, Tove Ditlevsen blev født, og hun er absolut ikke glemt. Hun var lige så fuld af mørke modsætninger som af smuk poesi og hårdtslående prosa. Foredraget tager os på en vandring over de regnvåde brosten i Barndommens Gade til de fire ægtemænd, der på hver deres måde fik betydning for hendes liv og værk. Mennesket og digteren Tove Ditlevsen er lige så vedkommende i dag, som da hun levede.Mandag den 15. maj 2017 kl. 16.30 – 18.15 i Sognehuset.

LØGSTRUP, KIERKEGAARD OG LUTHER. LUTHERSK TÆNKNING I DAG.

Foredrag v/ postdoc., ph.d. Bjørn Rabjerg, Løgstruparkivet.

Til trods for sit opgør med Kierkegaard var Løgstrup stærkt påvirket af Kierkegaards tænk­ning, og fælles for begge er, at de i hver sin tid kan ses som luthersk orienterede tænkere. Fælles for alle tre er deres orientering mod en kritik af samtidskulturen. Forelæsningen fremhæver dette fælles anliggende på nutidens præmisser, herunder især den aktuelle tendens til at overvurdere vores egen magt, hvilket gør os blinde for vores egne begrænsninger og for det egentlig betydningsfulde.

Tirsdag den 4. april 2017 kl. 16.30 – 18.15 i Sognehuset.

KRISTENDOM OG VELFÆRDSSTAT

Foredrag v/ professor i økonomi, dr.polit. Niels Kærgård.

Mange har fremført, at lutherdommen via en lang række mellemregninger har ført til den nor­diske velfærdsstat forvaltet af lokalt forankrede demokratiske enheder. Den danske velfærdsstat er måske lige så meget et resultat af en ukirkelig lutheranisme som af demokratiseret socia­lisme. Lutherske teologer har haft en central rolle i debatten om den danske velfærdsstat, og en del af de socialdemokratiske frontfigurer har også været rodfæstet i den kirkelige tradition.

Tirsdag den 21. marts 2017 kl.16.30 – 18-15 i Sognehuset

REFORMATIONEN – DEN VIGTIGSTE BEGIVEN­HED I EUROPAS HISTORIE.

Foredrag v/ mag.art. i idéhistorie Flemming Houe.

Med reformationen begynder den udvikling, der fører frem til det moderne samfund. Den indleder en periode med ødelæggende religionskrige, der paradoksalt nok resulterer i et Europa bestående af sekulære nationalstater. Få hele historien om den vigtigste begivenhed i Europas historie.

Mandag den 27. februar 2017 kl. 16.30 – 18.15 i Sognehuset.

MARTIN LUTHERS LIV OG VIRKE – EN FORTÆLLING.

Foredrag v/ provst, cand.theol. Thomas Reinholdt Rasmussen.

I en forelæsning illustreret med billeder bevæ­ger vi os gennem Martin Luthers liv og trækker samtidig tråde til vor tid. Hvilken betydning har Luthers tanker haft for kirke, skole, individ og sam­fund? Forelæsningen trækker Luther ud i lyset og fortæller hans egen spændende og ofte medri­vende historie, der er fyldt med drama og også dybe tanker om menneskelivet.

Foredraget er gratis.

Mandag den 21. november kl. 16.30 – 18.15 i KAPPELBORG

DIAGNOSEKULTUR - SOCIOLOGISKE BETRAGTNINGER

Foredrag v/ Lektor i Sociologi ved Aalborg Universitet  Anders Petersen

Vi lever i en diagnosekultur: En kultur, som er kendetegnet ved, at psykiatriske diagnoser og kategorier cirkulerer i den og ikke alene benyttes af fagpersoner (læger, psykologer, psykiatere osv.), men også af lægmænd og offentligheden, til at begribe tilværelsens problemer og menneskelig afvigelse.

I diagnosekulturen synes menneskers oplevelse af lidelse i stadig større udstrækning at blive filtreret gennem psykiatriske diagnosekategorier, ligesom det også gør sig gældende i forhold til spørgsmål om identitet, krop, seksualitet og selvforhold. Diagnosekulturens indlejring nærmest råber på forskning og debat. Det primære ærinde med dette foredrag er derfor at diskutere, problematisere og kommentere diagnosekulturen fra sociologiens vinkel, og komme med særlige sociologiske betragtninger på diagnosekulturens konsekvenser.

Mandag den 3. oktober kl. 16.30 - 18.15 i KAPPELBORG

MENNESKET, DET HOVMODIGE DYR (noget om verdens undergang)

Foredrag v/ Søren Gosvig Olesen.

”Svindende ozonlag, stigende vandstand, overbefolkning, flygtningestrømme, terrorisme, nye krigsformer, muterende bakterier, ukontrollerbare epidemier… der er grunde nok til at formode, at vores gamle verden ikke kommer til at bestå. Hvorfor skulle mennesket som eneste art også være sikret evigt liv her på planeten? Og fører de mange forsøg på at frelse verden, med deres ideologi om bæredygtighed og dertil hørende restriktioner og forbud, til andet end ny moralisme og puritanisme? Hvad hvis vi prøvede at tænke den tanke til ende, at menneskehedens, og altså ikke bare det enkelte menneskes, dage er talte? Er det en tanke, vi overhovedet kan rumme?

Nietzsche forsøgte at lære os mennesker, at vores problem er at leve uden illusioner: Vi vil være mere, end vi er, selv vores guder slår vi ihjel! “Mennesket, det hovmodige dyr” er et udtryk af Nietzsche”. 

Mandag den 12. september kl. 16.30 – 18.15 i KAPPELBORG

FLYGTNINGEHJÆLP - FØR OG NU.

Foredrag v/ fhv. ombudsmand, dr.jur. Hans Gammeltoft Hansen.

”Den organiserede humanitære flygtningehjælp i Danmark tog sin begyndelse efter Ungarn-krisen i 1956. I årene derefter tog Danmark imod mange grupper af flygtninge, blandt andet fra Chile, Polen, Vietnam og Balkan. Hertil kom spontane flygtninge, dvs. individuelle asylsøgere, der stod ved Danmarks grænser, ikke mindst afhoppere fra Østeuropa.

I dag er situationen, som for alle europæiske lande, præget af en væsentlig større tilstrømning af flygtninge, end vi tidligere har oplevet.

Hvorledes kan (og bør) Danmark forholde sig i denne situation? Hvad betyder de internationale forpligtelser, som Danmark er en del af? Hvilken rolle kan EU spille?” – Disse spørgsmål, og hele udviklingen i den danske flygtningehjælp, belyser fhv. ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen, der i årene 1977-84 var formand for Dansk Flygtningehjælp.»

 

Torsdag den 4. august kl. 16.30 – 18.15 i SOGNEHUSET

 FREEDOM IS NOT TO DO ANYTHING, BUT TO DO SOMETHING.

 Foredrag v/ Grafiker, billedhugger og performancekunstner Bjørn Nørgaard.

Bjørn Nørgaard arbejder med monumenter, aktioner og arkitektur og har udført utallige udsmykningsopgaver både i Danmark og i udlandet, ofte i samarbejde med andre kunstnere og kunsthåndværkere.

Blandt de udvalgte værker nævner Bjørn Nørgaard på sin hjemmeside: Christianskirken, Bispebjerg Bakke, Gobelinerne til Danmarks Dronning og hesteofringen.

Fra nærområdet kender vi Bjørn Nørgaards fantastiske fontæne på Nørkjærs Plads i Hjørring.  Og hans lille bamseskulptur -  med det røde hjerte på rette sted -  der står opstillet ved ”Bamsemuseet” i Skagen. Dette er ingen tilfældighed, idet Bjørn Nørgaard er formand for ”Bamsemuseets Venner” der er en velgørende forening. En kunstner med handling og holdning.

Torsdag, den 12. maj 2016 kl. 16.30 – 18.15 i Kulturhuset KAPPELBORG.

 EN FYSIKERS SYN PÅ DEN ØKONOMISKE KRISE

Foredrag v/ Preben Wilhjelm, fysiker og lic.jur.

Preben Wilhjelm ser på den økonomiske krise og stiller nogle spørgsmål: Hvorfor har krisen ikke ført til et eftersyn at de systemer, der styrer økonomien? Er vi nu bedre rustet til den næste krise? Kan venstrefløjen opstille alternativer til ”den nødvendige politik”? Hvilken rolle spiller grådighed for udviklingen? Hvor vil et system, der bygger på de frie markedskræfter, føre samfundet hen? Vil det altid prioritere privat frem for offentligt forbrug?

Pris kr.: 100,- ved indgangen

Mandag den 18. april 2016 kl. 16.30 – 18.15 i kulturhus KAPPELBORG. 

EKKOER FRA VERDENSLITTERATUREN

Foredrag v/ Mag. art. Maria Groes Eldh

I forbindelse med Verdens Bogdag 2016 inviteres du med på en spændende tidsrejse gennem verdenslitteraturen: fra den første moderne roman af Miguel de Cervantes i 1605 til Kim Leine i dag.

De største fortællinger rummer ofte noget universelt, som taler til os på tværs af tid og rum. Vi ler stadig med og ad Miguel de Cervant es burleske ”Don Quijoôte”, gribes af Shakespeares tragiske ”Hamlet”, udfordres af James Joyces ”Ulysses” og røres i ”Den lukkede dør” af Jette Kaarsbøl.

Det universelle er noget af det, som binder verdenslitteraturens største forfattere sammen i et litterært slægtskab samtidig med at deres værker genspejler os moderne mennesker. Mennesket har brug for de store fortællinger for at forstå sig selv, sine medmennesker og sin samtid. Netop derfor lever bogen i bedste velgående - og heldigvis for det. Kom og hør Maria Groes Eldh fortælle om, hvordan det litterære landskab tegner sig i dag med ekkoer fra verdenslitteraturhistorien.

 Pris kr.: 100,- ved indgangen. Arrangeret i samarbejde med Skagen litteraturfestival.

Tirsdag den 5. april 2016 kl. 16.30 – 18.15 i kulturhus KAPPELBORG

MOZART: TRYLLEFLØJTEN

Foredrag v/ Mag. art. Leif V.S. Balthzersen

Mange af Mozarts operaer hører til de mest spillede og elskede værker i hele operarepertoiret. Han skrev sin første opera som 11-årig, og Tryllefløjten blev den sidste opera, han skrev. Den blev populær lige med det samme, og det er et vidunderligt eventyr med livsvisdom og komik og Mozarts uforlignelige musik! Mens prinsen Tamino stræber efter en højere erkendelse og at blive forenet med Pamina, klovner Papageno sig igennem livet og får også sin egen kæreste til sidst. Sarastro hersker i de indviedes kreds, som trues af Nattens Dronning, hvis halsbrækkende arier er blevet ikoniske.

Pris kr.: 100,- ved indgangen.

Mandag den 14. marts 2016 kl. 16.30 – 18.15 i kulturhus KAPPELBORG. 

SVEND DANELUND. RUM OG LYS

Foredrag v/ Kunsthistoriker mag. art.  Anne Lie Stokbro

Maleren Svend Danelund var optaget af lyset indendøre, af solen gennem et vindue, af en dørsprækkes lys i et dunkelt rum.

Interessen for lyset er han ikke ene om, og i foredraget bliver Danelunds kunst perspektiveret gennem værker af så forskellige kunstnere som Anna Ancher og Vilhelm Hammershøi, Edward Hopper og Mark Rothko, Arne L. Hansen og Poul Anker Bech,samt Anette Harboe Flensburg og Karen Gabel Madsen.

Pris kr.: 100,- ved indgangen.

Mandag den 15. februar kl. 16.30 – 18.15 i kulturhus KAPPELBORG.

FISK, VRAG OG GÆSTER. SKAGENS HISTORIE

Foredrag v/Professor. dr. scient. Jørgen Elsøe Jensen 

Hvordan var livet på Skagen før kunstnerne og de ferieglade gæster erobrede erindringen om stedet? Det handler mit foredrag om, og Skagens historie er både dramatisk og meget anderledes end alle andre steders historie. Det fremgår af ny forskning, som ikke alene afdækker, hvorfor bebyggelsen kunne opstå for ca. 800 år siden, dens fysiske historie og den ejendommelige livsform, som stedet og omverdenen definerede rammerne om i mange hundrede år.

Pris kr.: 100,- ved indgangen. Arrangeret i samarbejde med Skagen Lokalhistoriske Forening.

 

 

Mandag den 9. november 2015  16.30 – 18.15 i Kulturhus KAPPELBORG.

HARUKI MURAKAMI

Foredrag v/ Cand. mag i japansk og antropologi Mette Holm.

Den japanske forfatter Haruki Murakami er yderst populær også i den vestlige verden bl.a. med titler som ”Kafka på stranden”, ”Trækopfuglens krønike” og ”1Q84”, der takket være cand.mag. i japansk og antropologi Mette Holm kan læses i dansk oversættelse. En samling noveller ”Mænd uden kvinder” udkommer i Danmark i august. Murakami er en forfatter i evig bevægelse, så selv om hans værker ofte har samme stemning, er de meget forskellige. Mette Holm vil introducere os til Murakamis spændende verden, og det vil også handle lidt om Japan.

Pris kr. 100,- ved indgangen

Mandag den 12. oktober 2015 kl. 16.30 i kulturhus KAPPELBORG

STIER GENNEM KERSTIN EKMANS GEOGRAFISKE, LITTERÆRE OG SPROGLIGE LANDSKAB

Foredrag v/ forfatteren Anne Marie Bjerg.

”Hvor begynder historien, naturen, mennesket? Under en granrod, måske? Sådan spørger Kerstin Ekman (f. 1933), en af Sveriges betydeligste nulevende forfattere. Dette og mange andre grundlæggende spørgsmål stiller hun i sit store forfatterskab.

Hvordan bærer man sig ad med at føre dette fremmedartede landskab og sprog over til dansk? Oversætteren Anne Marie Bjerg, der har oversat størsteparten af forfatterskabet, vil lede os hen ad nogle af stierne gennem Kerstin Ekmans geografiske, litterære og sproglige landskab. ”

Pris kr. 100,- ved indgangen.

Mandag den 7. september 2015  16.30 – 18.15 i Kulturhus KAPPELBORG.

DET DEMENTE SAMFUND

Foredrag v/ forsker, samfundsdebattør og forfatter Michael Bøss.

”I den nutidskultur, vi lever i, skal alting ske hurtigt, kunne betale sig og kunne fungere. Derfor er der ikke plads til eftertanke, erindring og ånd. Vi forsøger hele tiden at holde os ”opdateret” og frygter at falde bagud i livets store kapløb mod mål, vi ikke længere kan sætte ord på. For nutidskulturen er historieløs, og vi har mistet troen på de fortællinger, der gav tidligere generationer håb og livsmod, og som oppebar de folkelige fællesskaber og institutioner. Hvordan kommer vi på bedre tanker? Og hvorfor skal vi lære af fortiden for fremtidens skyld”

 Pris kr. 100,- ved indgangen.

Mandag den 24. august 2015 16.30 – 18.15 i Kulturhuset KAPPELBORG.KVINDELIGE KUNSTNERE I VENDSYSSELForedrag v/ Anne Lie Stokbro, kunsthistoriker mag. art.

”Skagen har Anna Ancher, som efterhånden bliver anset for at være den bedste kunstner blandt Skagensmalerne. Men hvordan ser det ud med kvindelige kunstnere længere sydpå i Vendsyssel? 

Foredraget fortæller historien om en række af Vendsyssels mange markante, kvindelige kunstnere fra ca. 1950 til i dag. Der fokuseres bl.a. på Agnete Bjerre og Anna Maria Lütken, der fra 1950 og frem dyrkede det modernistiske farvemaleri, om Jette Debois, som i 1990erne fortolkede Skagens farver og lys i ekspressive figur- og landskabsabstraktioner, om Lene Rasmussen, der i tegning og ler minutiøst fanger mennesker og natur i Vestvendsyssel, om Benthe Norheim, der på sit skibsværft i Mygdal skaber storslåede betonskulpturer, om Dolgor Havmøller Pedersen, der skaber fotos og design med en baggrund i russisk kunst, og om Tove Anderberg, som henter inspiration til sine keramiske skulpturer i det sydlige Vendsyssels bakker og skove.”

Pris kr. 100,-  ved indgangen.

Mandag 16. marts kl. 16.30 – 18.15  i Kulturhus KAPPELBORG
Carl Nielsen 150 år
v/ mag. art. Leif Balthzersen
"Jens Vejmand", "Solen er så rød, Mor" og "Spurven sidder stum bag kvist" er blevet faste dele af den danske kultur. Vi kender dem alle sammen – også hvis vi ikke kender Carl Nielsen, som har skrevet disse og mange andre populære sange. Men hvor mange kender derudover egentlig hans øvrige musik som f.eks. symfonier, koncerter, kammermu-sik og operaer? Det er der en mulighed for at råde bod på ved denne introduktion til årets danske musikjubilar, den 150 år gamle og stadig dugfriske Carl Nielsen.
Pris: kr. 100,- ved indgangen.

Torsdag den 16. april kl. 16.30 – 18.15 i Sognehuset
Poetisk teologi. En ikke-eksisterende disciplin
V/ Professor emeritus dr. phil. et theol. h.c. Erik A. Nielsen
Kristendommens billedsprog er formentlig den rigeste kil-de til europæisk kunst og poesi og en uvurderlig kode til at forstå den. På baggrund af den store afhandling ’Kristen-dommens retorik’ beskriver foredraget en kunstnerisk in-spireret og billedfortolkende teologi, som har rødder i år-tusindgamle traditioner. Samtidig påpeges den mangel på anskuelighed, der hæmmer megen moderne teologi og truer med at gøre bibelforståelsen abstrakt og moralistisk. Hvad er poetisk teologi?
Pris: kr. 100,- ved indgangen. Arrangeret i samarbejde med menighedsrådet.

Mandag 23. februar kl. 16.30 – 18.15 Kulturhus KAPPELBORG
Ildsjæle, fodslæbere og arge modstandere
af ligestilling. Med henblik på kvindernes stemmeret 1915

v/Professor Ph.d. Anette Borchorst
Siden grundloven af 1915 har dansk politik udviklet sig fra at være totalt mandsdomineret til at kvinder er ledere af politiske partier, og statsministeren for første gang er en kvinde. Hvem var de ildsjæle, der drev stemmeretten frem, hvem var modstanderne og hvilke var argumenterne for og imod? Hvordan er det senere gået med ligestillingen i Danmark? Den almindelige opfattelse er nok, at ligestil-ling stort set er nået, men udviklingen er præget af frem-skridt, stilstand og i perioder af brud. Hvem er aktørerne og hvem sætter af og til foden på bremseren?

Pris: kr. 100,- ved indgangen.

Tirsdag d. 29. juli 2014 kl. 16.30 – 18.15 i Sognehuset

Dansk musik – national musik?

v. mag.art. Leif V.S. Balthzersen

Vi taler ofte om en særlig nordisk tone og ofte også om en særlig dansk tone, men eksisterer den overhovedet? Eller er den en efterrationalisering? I romantikken i 1800-tallet står nationalismen meget stærkt i hele Europa. Får vi i 1800-tallets Danmark en national musik, dvs. opnår vi at styrke og udvide vores nationale identitet i det århundrede, hvor vi to gange - 1814 og 1864 - mister terræn på landjorden?

Arrangeret i samarbejde med Skagen Musik-og Teaterforening

Pris: kr. 100,- ved indgangen.

 

 

Mandag d. 4. august kl. 16.30 – 18.15 i Kulturhus Kappelborg

Monica Zetterlund – foredrag og film.

v/ lektor Thomas Heilmann

Filmen ”Monica Z” har haft dansk premiere her i foråret. I løbet af et par timer skal vi se og høre den originale jazzsangerinde Monica Zetterlund i en perlerække af film- og TV-optagelser i selskab med musikere som svenske Jan Johansson og amerikanske Bill Evans.

Foredraget holdes af lektor Thomas Heilmann, som i mange år har afholdt jazzaftener om jazzens store musikere og produceret utallige radioprogrammer.

Arrangeret i samarbejde med Skagen Musik-og Teaterforening

Pris: kr. 100,- for foredraget.

Kr. 150,- for foredrag og film.

Filmen vises kl. 19.30.  Kr. 75,- for filmen alene. 

 

 

Torsdag d. 9. oktober kl. 16.30 – 18.15 i Kulturhus Kappelborg

Første verdenskrig 1914-2014

Første verdenskrig som brud i den europæiske mentalitet

v/ Universitetslektor cand.phil. Henrik Jensen.

Efter et relativt fredeligt 19. årh. lagde det 20. årh. ud med en verdenskrig, som blev den største katastrofe i det vestlige menneskes selvforståelse. Med George Orwells ord forandrede den “hele livsånden og tempoet, folk fik et nyt livssyn, som genspejlede sig i deres politiske opførsel, deres manerer, arkitektur, litteratur og alt andet. Siden viste det sig, at den åbnede for en række ulykker: Den russiske revolution, nazisme, fascisme, holocaust, atombombe o.s.v. Vi befinder os stadig i kølvandet på den europæiske katastrofe 1914-45, plaget af forestillingen om katastrofens genkomst.

 

 

Torsdag d. 16. oktober kl. 16.30 – 18.30 i Kulturhus Kappelborg

Den danske velfærdsstat under forandring

v/ Professor Ove K. Pedersen

En skawbo vender tilbage. Professor Ove K. Pedersen vil fortælle om den danske velfærdsstat og om hvordan den er under forandring. Han vil bruge sin barndom i Skagen som udgangspunkt og fortælle, hvordan velfærdsstaten kom til Skagen, og hvordan dens forandringer har indflydelse - også i Skagen.

Pris: kr. 100,- ved indgangen.

 

 

Tirsdag den 18. november 2014 kl. 16.30 - 18.00

Israel i dag

v/Cand. Scient., DR-journalist Hanne Foighel

"Israel og Mellemøsten er noget, vi efterhånden alle sammen har en hurtig mening om.
Det kan være komplekst at forstå den moderne jødiske stat og ikke mindste den langvarige konflikt. Det er 100 år siden konflikten begyndte, 20 år siden Osloaftalen blev underskrevet, men hvor går vejen mod fred?
En gang var Israel et forbillede, en David i kampen mod Goliath. I dag er Israel for mange blevet et fjendebillede, et symbol på besættelse og undertrykkelse. Begge billeder er stærkt forenklede og ikke så lidt fordumsfulde. Journalist Hanne Foighel , kendt fra radio og tv, er på hjemmebane, når hun stiller skarpt på aktuelle udvikling, vejen mod fred i Israel og Palæstina. 
Hun lover ingen enkle svar eller hurtige løsninger. Hun lover til gengæld, at alle efter foredraget vil være forvirrede på et nyt, højere og mere oplyst niveau.
Og der vil blive rigelig tid til spørgsmål...

Pris: kr. 100,00 ved indgangen
 

 

 

Torsdag d. 27. november kl. 16.30 – 18.15

”Juleoratoriet” - Bachs julegave til alverden

Foredrag med musikeksempler v/ organist Ian Heilmann

For mange mennesker bliver det ikke rigtig jul uden Bachs “Juleoratorium” eller Händels ”Messias” – og helst ”live”. Men hvor “Messias” egentlig er mere koncertsalsmusik, er “Juleoratoriet” ægte kirkemusik. Værkets i alt seks dele er komponeret som kantater ved de seks gudstjenester i Leipzigs to hovedkirker, fra Juledag til Hellig tre konger i årsskiftet 1733/34. Selvom de er skrevet i hast og med megen genbrug, så har Bach med “Juleoratoriet” indfanget julens evangelium og mysterium på mest geniale musikalske vis, både i detaljen og i de store linjer.

Foredraget vil gennemgå værkets første tre dele, ikke mindst som optakt til opførelser i Skagen og Hjørring senere i julemåneden.

Arrangeret i samarbejde med Skagen Musik-og Teaterforening

                                                               Pris: kr. 100,- ved indgangen.

 

 I foråret 2014 markeres 200-året for adskillelsen af Norge og Danmark i 1814

I den anledning har folkeuniversitetet i Skagen i lighed med folkeuniversiteter over hele landet valgt et program, hvor der fortælles om tiden før, under og efter adskillelsen. Folketingets Præsidium har givet en bevilling til dette formål, således at det er muligt at udbyde nedenstående foredrag:

Torsdag d. 13. februar 2014 kl. 16.30-18.15 i Kulturhus Kappelborg

Fra Kalmarunion til adskillelsen af Danmark og Norge i 1814

Foredrag v/ lektor i historie Ebbe Juul-Heider

I 1814 ophører over 400 års forbindelse mellem Danmark og Norge, som startede i 1375, hvor Margrethe I’s søn Oluf bliver konge, først i Danmark og siden i Norge. Det fører til Kalmarunionen i 1397. De 400 års kongefællesskab skaber tætte bånd mellem de to riger, men oftest på danskernes præmisser. Efter Napoleonskrigene får Norge sin egen forfatning, men tvinges hurtigt ind i en personalunion med Sverige. Foredraget vil dække de 400 års kongefællesskab og den politiske situation i Danmark, Norge og bilandene Grønland, Færøerne og Island.

Pris: Gratis.

Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 16.30-18.15 i Kulturhus Kappelborg

Magt og kultur efter 1814

Foredrag v/ postdoc i historie Lone Kølle Martinsen

Efter afståelsen af Norge bestod Enevælden stadig i Danmark, og der var stor kontrol med den borgerlige offentlighed. Foredraget vil handle om, hvordan kultureliten reagerede på omvæltningerne, og hvilken forbindelse der var mellem magten og kulturen i årene efter 1814.

Gennem punktnedslag i produktionen hos Adam Oehlenschläger, N.F.S. Grundtvig, B.S. Ingemann m.fl. vil det blive belyst, hvordan vi kan forstå kulturen i et politisk perspektiv. Nyere tilgang til studiet af politisk historie viser, at magten og kulturen ikke kan adskilles, og der kan dermed stilles nye spørgsmål til periodens kulturelle aktiviteter.

Pris: kr. 80,- ved indgangen.

Torsdag d. 27. marts 2014 kl. 16.30-18.15 i Kulturhus Kappelborg

National identitet i Danmark og Norge

siden 1814

Foredrag v/ lektor i historie Lars Hovbakke Sørensen

Adskillelsen af Danmark og Norge får store konsekvenser for de to folks selvopfattelse. I Danmark gør man en dyd ud af nødvendigheden ud fra en ”småt er godt” tankegang. Norge skal skabe en national identitet helt fra grunden. I Danmark kommer skandinavismen og nationalismen til at gå hånd i hånd. I Norge forholder det sig lige omvendt: Skandinavismen og nationalismen bliver hinandens modsætninger.

Foredraget vil handle om disse forskelle i selvforståelse og betydningen for idéerne om en fælles nordisk identitet helt op til vore dage.

Pris: kr. 80,- ved indgangen.

Tirsdag d. 29. april kl. 16.30-18.15 i Kulturhus Kappelborg

Den skandinaviske velfærdsmodel

Foredrag v/ professor Jørgen Goul Andersen

Noget af det mest ”nordiske” ved de nordiske lande i dag er den skandinaviske/nordiske velfærdsmodel.

Foredraget vil handle om, hvori det ”nordiske” egentlig består. Hvad er de sociale og økonomiske fordele (eller ulemper)? Er modellen under pres fra befolkningens aldring og verdens globalisering.

Den nordiske velfærdsmodel har gennemgået mange ændringer uden at miste sit specielle præg. Men skal de reformer, der er gennemført i de seneste år, ses som et skridt mod fornyelse eller afvikling af den nordiske model?

Pris: kr. 80,- ved indgangen.

 

 

 

Folkeuniversitetet fejrer 600-året for Skagens Købstadsprivilegium

Sommer og efterår 2013

 Onsdag d. 10. juli kl. 19.00-20.45 i Kulturhus Kappelborg

Skagenkunstnere efter 1930

Foredrag v/ højskolelærer Ole Schiellerup

De fleste mennesker i Danmark kan nævne en stribe af de kendte kunstnere fra Skagens "Guldalder"-periode. Men hvad med alle dem, som museerne ikke er så flittige til at præsentere – kunstnere, som kom til byen efter, at de mest kendte fra kolonien efterhånden døde? Hvem er de? Og hvor er kunsten i Skagen i dag?

Et foredrag med masser af eksempler fra den moderne kunst i Ska-gen.

Pris: kr. 100,- ved indgangen.

 Tirsdag d. 30. juli kl. 19.00-20.45 i Kulturhus Kappelborg

Sankt Laurentii Kirke og Skagen

Foredrag v/ cand.mag. et jur. Ingrid Nielsen

I klitterne vest for Skagen står det hvide kirketårn som det synlige minde om Skagens gamle sognekirke.

Ingen sognekirke uden menighed. Kirken og alt, hvad der var i den, var uadskilleligt fra menigheden. Og derfor berører historien om kirken i høj grad historien om Skagen.

Før – med H.C. Andersens ord – »de døde sandbølger« lagde sig over kirken, så det i 1795 blev besluttet, at den skulle lukkes, var den en levende del af et levende samfund. Her holdtes bryllupperne

i skæret fra vokskærterne i to store malmlysestager på alteret. Her blev børnene døbt i den gotlandske døbefont. Her blev både skag-boer og fremmede strandvaskere begravet. Om søndagen samledes folk i kirken og fik forkyndt både kirkens og kongens bud, før de gik til alters og knælede ved alterskranken (der endte som trappege-lænder ved Krøyers hus) for at nyde alterets sakramente.

Sankt Laurentii kirketårn kan næsten mere end en fuldt bevaret kirke sætte fantasien i sving. Vi håber alligevel, at den virkelighed, der kan berettes om ud fra gamle regnskaber, beskrivelser, kirker med lignende vilkår og proportioner og så naturligvis tårnet selv, i et og andet kan overgå fantasien.

Pris: kr. 100,- ved indgangen

Mandag d. 5. august kl. 19.00-20.45 i Kulturhus Kappelborg

En aften om Svend Asmussen

Billed- og musikforedrag v/ lektor og forfatter Thomas Heilmann

Violinisten, sangeren, skuespilleren, entertaineren - den elskede og populære Svend Asmussen bliver præsenteret med film og video-klip fra hans mange optrædener i film, TV og koncerter.

I løbet af små to timer skal vi se den unge Svend Asmussen i film fra 1937 til 1950 – se og høre hans swingende kvintetter fra 1930’erne op til ’60erne - gense frydefulde TV-optagelser med Swe-danes – musikalske møder med store udenlandske jazzmusikere – og se sjældne optagelser med hans fine kvartetter fra 1980’erne til for få år siden.

Det hele bliver præsenteret af Thomas Heilmann, som i mange år har afholdt jazzaftener om jazzens store musikere og produceret utallige radioprogrammer, samt skrevet en biografi og diskografi "Billie – Billie Holidays liv og musik".

Pris: kr. 100,- ved indgangen.

Tirsdag d. 13. august kl. 16.30-18.15 i Kulturhus Kappelborg

Buthan

- et land med en anderledes udvikling

Foredrag v/ lektor, cand.scient. Inge Dorthea Koefoed

Bhutan ligger i Himalaya mellem Tibet og Indien. Arealmæssigt er landet nogenlunde på størrelse med Danmark. Men højdeforskelle-ne er noget anderledes og besværliggør etablering af infrastruktur mellem forskellige dele af landet. Samtidig betyder det, at alle kli-mazoner er repræsenteret i landet.

Kongedømmet Bhutan blev oprettet i 1907. De første 100 år var der tale om et absolut monarki, men landet er i fuld gang med at udvikle sig til et demokrati.

Bhutan er et af verdens fattigste lande. Det er et udviklingsland, der har haft en anderledes udvikling end de fleste andre. Danmark har været en vigtig bidragyder til landets udvikling både økonomisk og praktisk, især indenfor områderne miljø og sundhed. Landet har i høj grad selv ønsket at bestemme udviklingen og hvilke lande, de ønskede bistand fra.

Miljøudviklingen har været vigtig for landet, der er et af de mest artsrige områder i verden. Den buddhistiske kultur danner et natur-ligt grundlag for en bæredygtig udvikling.

Pris: kr. 100,- ved indgangen.

Søndag d. 25. august kl. 19.00 - ca. 22.00 i Sognehuset og kirken

Dobbeltarrangement:

Foredrag i Sognehuset med efterfølgende koncert i kirken. Arrange-ret i samarbejde med organist Ian Heilmann og menighedsrådet.

Koncerten starter kl. 21.00 i kirken, hvortil der er fri adgang.

Musikkens himmelstige – musik

og mystik hos Hildegard von Bingen

Et billedforedrag med musik v/ cand.mag. Kirsten Kjærulff

Musikken er i oldtid og middelalder en gyngende bro mellem Him-mel og jord. Dens svingninger forbinder mennesket med Guds kos-miske orden og skønhed, med englesangen for Guds trone. Derfor åbner den hjertet og forener mennesket med Gud.

"Den der synger beder dobbelt."

Pris i alt kr. 100,- ved indgangen.

Derefter

Koncert med

Det danske Hildegard Ensemble –

smuk middelaldersang til hjertet

Ensemblet er Danmarks eneste kvindelige vokalgruppe, der har spe-cialiseret sig i Hildegard af Bingen’s smukke og enestående musik fra 1100-tallet. Den tyske nonne Hildegards 77 sange er opstået ud fra de guddommelige visioner, hun modtog, af lys, lyd og farver. Sange-ne er enkle og usædvanlig smukke og skrevet i en meget personlig og udtryksfuld stil. Ved koncerten synger ensemblet også gregori-ansk sang fra før år 1000, og sange fra det 14. århundrede, der stammer fra den svenske nonne Birgitta af Vadstenas klosterorden. Det er smuk og meditativ musik, som går lige i hjertet.

Det Danske Hildegard Ensemble består af 5 kvindelige sangere un-der ledelse af Jette Thomsen.

Fredag d. 27. september kl. 16.30-18.15 i Kulturhus Kappelborg

Søren Kierkegaard. En biografisk

introduktion til den globale dansker

Foredrag v/ lektor, lic.theol. Joakim Garff

Interessen for Kierkegaards værker og hans person har været i vold-som vækst de seneste årtier - også uden for landets grænser. Forkla-ringen skal bl.a. søges i hans dybtgående eksistensanalyser og profe-

tiske fornemmelse for menneskets situation i en moderne, foran-derlig verden.

Men hvem var han egentlig, denne mærkelige magister, der har opnået global navnkundighed, men selv aldrig nåede længere sydpå end til Berlin? Og hvordan kan man komme ind i hans forfatterskab - og nogenlunde helskindet ud igen?

Foredraget forsøger sig med nogle svar og former sig som en biogra-fisk introduktion til Kierkegaards forfatterskab. Efter foredraget står det enhver frit for at spørge om alt lige fra det absolutte paradoks til farven på Kierkegaards foretrukne paraply. Spørgsmål om hans for-lovede, Regine Olsen, vil ligeledes blive modtaget med kyshånd.

Pris: kr. 100,- ved indgangen.

Tirsdag d. 29. oktober kl. 16.30-18.15 i Kulturhus Kappelborg

Richard Wagner –

en jubilæumsintroduktion

Foredrag v/ mag.art. Leif V.S. Balthzersen

I 2013 fejres Wagners 200 års fødselsdag. Mange er lidt forbeholdne overfor hans musik, men der er slet ikke noget at være bange for! Der er mange måder at lytte til Wagner på, og han er en mester i at fortælle eventyr og historier, og han formidler de store følelser i musikken – både i sangen og i orkestret. Mag.art. Leif V.S. Balthzer-sen fortæller om Wagners farverige liv og giver smagsprøver fra

nogle af hans operaer, bl.a.

 

Den flyvende Hollænder, Lohengrin, Tri-stan og Isolde og Nibelungens Ring.

Pris: kr. 100,- ved indgangen.

Tirsdag d. 26. november kl. 16.30-18.15 i Kulturhus Kappelborg

Niels Bohr – atomfysikkens fader

Foredrag v/ lic.scient. Ian Heilmann

I år er det hundrede år siden Niels Bohr fremsatte sin atomteori. Den gav i 1913 startskuddet til en revolutionerende udvikling af fy-sikken, hvor klassisk sund fornuft måtte vige for begreber som kvan-tespring, bølgefunktioner og komplementaritet. Som en anden vis-mand spillede Bohr en central rolle i disse årtiers nybrud. Foredraget er helt uden matematik!

Pris: kr. 100,- ved indgangen.

2013

 

 

 

Torsdag d. 14. februar kl. 16.30-18.15 i Kulturhus Kappelborg

Middelalderen i kunstens spejl

Foredrag v/ kunsthistoriker, mag.art. Hans Jørgen Frederiksen.

Dette billedforedrag vil belyse kunsten i middelalderen og specielt i senmiddelalderen, den tid da Skagen fik sine købstadsrettigheder.

Der sættes fokus på kunsten i Danmark, også med eksempler fra det nordenfjordske.

Pris: kr. 100,- ved indgangen.

 

 

Tirsdag d. 12. marts kl. 16.30-18.15 i Kulturhus Kappelborg

Englesang og djævlemusik

Foredrag v/ mag.art. Leif V.S. Balthzersen.

Middelalderens musik er fuld af kontraster. På den ene side har vi den smukke énstemmige og flerstemmige kirkemusik, hvor musikken er til Guds ære, og på den anden side har vi den livlige verdslige musik, der blandt andet blev brugt til syndige ting som underholdning og dans. Musikken i middelalderen er en spændende og anderledes klangverden at gå på opdagelse i for os i dag, og mag.art. Leif V.S. Balthzersen fortæller om og giver eksempler på denne farverige musik.

Pris: kr. 100,- ved indgangen.

 

 

Torsdag d. 11. april kl. 16.30-18.15 i Kulturhus Kappelborg

 

Ti myter om den mørke middelalder

Foredrag v/ professor emeritus, dr.phil. Brian Patrick McGuire.

 

Middelalderen er bedre end dens ry. Siden dens afslutning i 1500-tallet er der opstået mange myter om perioden. Foredraget gennemgår nogle af disse myter og slutter med en gennemgang af nogle af vor tids forandringer, der peger på en tilbagevenden til middelalderens trosverden og en fornyelse af kristen spiritualitet. Budskabet bliver, at vi lærer os selv bedre at kende ved at kende vores fælles fortid.

Pris: kr. 100,- ved indgangen.

 

 

Torsdag d. 2. maj kl. 16.30-18.15 i Kulturhus Kappelborg

Strandinger, krig og kirkestrid

Foredrag v/ historiker, museumsinspektør ved Nationalmuseet

Vivian Etting.

Dronning Margrete og Erik af Pommerns tid var en særdeles drama-tisk periode i Nordens historie. Også på Skagen blev man inddraget i begivenhederne, og flere samtidige kilder beretter om strandinger af skibe. En speget sag fra 1387, hvor det bjergede gods blev beslaglagt af dronningens slotsfoged på Rugtved, førte til årelange stridigheder. Senere hører vi om sørøvere i området, hvor Hansestæderne måtte udruste krigsskibe for at beskytte deres handelsfartøjer. Tidens store kirkestrid mellem Romerpaven Johannes XXII og modpaven Gregor XII satte også spor i Skagen, hvor den lokale præst Jens Rynkeby blev sat til at prædike korstog mod den kætterske modpave!

Ved foredraget vises billeder i powerpoint.

Pris: kr. 100,- ved indgangen.

 

 

Torsdag d. 23. maj kl. 16.30-18.15 i Kulturhus Kappelborg

Bedrageri, mord, sex og teologi

Foredrag v/ historiker, ph.d. Torben Svendrup.

Foredraget vil handle om årene efter, at Skagen havde fået købstads-rettigheder, bl.a. om handelsudviklingen i det nordlige Danmark og betydningen af Børglum stifts handelsplads Sæby i forhold til Ska-gen. 2013 er 500 året for Christian d. 2., og derfor skal vi også høre om hans kirkepolitik og hans forhold til Niels Stygge og Stygge Krumpen, et forhold, der på mange planer udviklede sig dramatisk. Da bisperne protesterede mod loven om stranding, skal kongen have svaret med at henvise til 5. og 7. bud: ”Du må ikke slå ihjel” og ”Du må ikke stjæle”. Bispernes private liv var nok heller ikke i overens-stemmelse med de ti bud.

Pris kr. 100,- ved indgangen.

 

 

2012

 

Tirsdag d. 27. november kl. 16.30 i Kulturhus Kappelborg

Skagen i litteraturen

Foredrag v/ lektor ved Frederikshavn Gymnasium, dr. phil. fra Københavns Universitet og formand for Vendsyssel litterære Selskab Peter Michael Lauritzen

Fire moderne digtere, Thorkild Bjørnvig, Ole Wivel, Klaus Rifbjerg og Hanne Marie Svendsen, har alle et særligt og intenst forhold til Skagen og nærmeste omgivelser. Kandestederne, Gl. Skagen eller Højen og Skagen by er en vigtig omkreds for disse 4 digtere.

Peter Michael Lauritzen vil præsentere disse forfattere, tilknytning og steder – og ikke mindst de værker, der har deres udspring på Danmarks nordspids.

Hanne Marie Svendsen er født og opvokset i Skagen; Klaus Rifbjerg er kommet i Kandestederne og Skagen siden sin tidligste barndom i 1930’erne; Ole Wivel levede sidste del af sit liv i Skagen, men brugte Vendsyssel/Kandestederne som tema allerede i begyndelsen af

1950’erne, og Thorkild Bjørnvig overtog Knud W. Jensens sommerhus i Kandestederne allerede i slutningen af 1940’erne. Samspillet mellem sted og litteratur bliver et hovedtema.

 

Sidste nyt fra verden

Foredrag v/ forfatter Carsten Jensen

Udover at være en skarp samfundsdebattør er Carsten Jensen en fremragende forfatter. Spændende, vedkommende, tænksom og humoristisk på samme tid. I dette foredrag kommer vi bag kulissen og hører om de parametre, der er drivkraften for forfatteren.

Vi hører om romanerne Vi, de Druknede og Sidste Rejse, og der bliver verdenspremiere i Skagen med oplæsning fra den nye roman, der først kommer i efteråret 2013!

Carsten Jensen vil også komme ind på sine mange rejser og sit syn på samfundsudviklingen netop nu. Både som danskere og som verdens-

borgere bliver vi hele tiden stillet det samme spørgsmål: Hvem er vi? Et spændende foredrag om et forfatterskab, der ofte har overrasket og ikke altid spiller efter de konventionelle regler.

Arrangeret i samarbejde med Skagen Bibliotek og FOF Vendsyssel.

 

Tirsdag d. 6. november kl. 16.30 i Kulturhus Kappelborg

Einstein - "århundredets mand"

Foredrag v/ lic.scient. Ian Heilmann

En fortælling om relativitetsteorien og manden bag.

Det er nu omkring 100 år siden, at en ny fysik gennemrystede vante forestillinger. Det videnskabelige jordskælv handlede meget om lysets nærmest fornuftstridige egenskaber - og det var i hovedsagen én mand, der så lyset: Albert Einstein.

 

Tirsdag d. 2. oktober kl. 16.30 i Kulturhus Kappelborg

Skagenkunstnere efter 1930

Foredrag v/ højskolelærer Ole Schiellerup

De fleste mennesker i Danmark kan nævne en stribe af de kendte kunstnere fra Skagens "Guldalder"-periode. Men hvad med alle dem som museerne ikke er så flittige til at præsentere – kunstnere, som kom til byen efter, at de mest kendte fra kolonien efterhånden døde? Hvem er de? Og hvor er kunsten i Skagen i dag?

Et foredrag med masser af eksempler fra den moderne kunst i Skagen.

 

Torsdag d. 9. august kl. 20.00 i Drachmanns Hus

Drachmann og Italien

Foredrag v/ forfatter og litteraturhistoriker, formand for Samrådet for De litterære Selskaber i Danmark Søren Sørensen

Digteren og maleren Holger Drachmann oplevede Italien fra syd til nord ved flere besøg; som helt ung og som mere moden tegnede og malede han, ikke mindst i Venedig, men især skrev han om sine oplevelser i Italien.

Opholdet i Venedig affødte digtsamlingen

 

Sange ved Havet, Venedig 1877, et værk der indeholder nogle af hans fineste og oftest citerede digte, bl.a. Foraar i de euganeiske Bjerge, et digt uden sidestykke i vor poesi. Med sine italienske digte indskrev Drachmann sig i den lange række af danske forfattere, som Italien har inspireret til stor litteratur, midt imellem Ingemann og Pia Tafdrup.

Arrangeret i samarbejde med Drachmanns Hus.

 

Tirsdag d. 7. august kl. 16.30 i Kulturhus Kappelborg

Midsommarvaka

Foredrag v/ komponist Svend Nielsen

Foredraget vil handle om Hugo Alfvens forhold til Skagen og Marie Krøyer, men også om hans position i Sverige og placering i nordisk musik som national romantiker omkring forrige århundredskifte. Der vil især blive lagt vægt på hans mest kendte værk, Midsommarvaka, som han komponerede i Skagen.

 

Søndag d. 5. august kl. 20.00 i Drachmanns Hus

Drachmann og Peter Nansen

Foredrag v/ mag.art. og ph.d. i litteraturvidenskab Karin Bang

Da Holger Drachmann og Peter Nansen i 1888 mødte hinanden første gang, var de "fjender". Nansen arbejdede på Politiken, der forsøgte at tie Drachmann ihjel, fordi han havde lagt sig ud med Brandes-brødrene. Men ved dette første møde blev Nansen fortryllet af Drachmann og blev ham en god og trofast støtte og ven indtil hans død i 1908. Det blev Nansen, som sørgede for, at Politiken opgav fortielseskampen mod Drachmann og også ham, der ved en privat middag førte Drachmann og Georg Brandes sammen igen. Der op-stod stor fortrolighed mellem Drachmann og Nansen og et fint samarbejde mellem dem, da Nansen blev litterær leder af Gyldendal.

Arrangeret i samarbejde med Drachmanns Hus.

 

Tirsdag d. 24. juli kl. 16.30 i Kulturhus Kappelborg

Skønhedens sandhed - Marie Krøyer

Foredrag v/ museumsinspektør Mette Bøgh

"Skønhed er sandhed, sandhed skønhed" – al den viden I behøver her på Jord." Citatet, der stammer fra et digt af den engelske digter John Keats (1795-1821), betegnede Marie Krøyer selv som sin trosbeken-delse. Denne skønhedens sandhed henviser ikke til Maries udseende, men snarere til det ideal, hun gerne ville efterleve med sin indret-ningskunst. Det var i skønheden, at man ville finde sandheden. Marie Krøyer uddannede sig til maler på private kunstskoler i Danmark og

Paris i 1880’erne, og i 1890’erne begyndte hun at interessere sig for indretning og design. Hun fik dog aldrig sit kunstneriske gennem-brud, og først inden for de sidste 10 år er der kommet et større fokus på hendes kunst, mens hun længe har været mest kendt som sin mands smukke hustru og muse, hvilket flere teaterstykker, film og biografier har beskæftiget sig med.

I foredraget vil museumsinspektør Mette Bøgh Jensen fortælle mere om Maries liv og levned og se nærmere på hendes arbejder som billedkunstner og indretningsarkitekt.

Tirsdag d. 3. juli kl. 16.30 i Kulturhus Kappelborg

Poul Anker Bech – hinsides horisonten

Foredrag v/ museumsdirektør Sine Kildeberg

Poul Anker Bech (1942-2009) ville være fyldt 70 år i april 2012. På Vendsyssel Kunstmuseum, der råder over en omfattende samling af hans værker, markeres året med en stor særudstilling. Udstillingen, der blev planlagt sammen med Poul Anker Bech, er en dialog-udstilling med Niels Lergaard – Poul Anker Bechs underviser på Det Jyske Kunstakademi. Udover en præsentation af Poul Anker Bechs billedunivers, vil aftenens foredrag introducere udstillingen og tan-kerne bag mødet de to kunstnere imellem.

Pris: kr. 100,- ved indgangen.Torsdag d. 26. april kl. 16.30 i Kulturhus Kappelborg

Kunstnerkolonien i Worpswede

v/ Nina Hobolth, mag.art. i kunsthistorie, tidligere direktør for Nordjyllands Kunstmuseum

Byen Worpswede i Niedersachsen var fra 1889 hjemsted for en koloni af billedkunstnere, der skildrede egnens landskaber og bondebefolkning i udtryksformer, der rækker fra nyromantik og jugendstil til ekspressionisme. Kolonien kan ses som en parallel til Skagensmalerne. Nina Hobolth fortæller om de enkelte malere i kolonien. Kulturhus Kappelborg: Skolevej 5, Skagen

Folkeuniversitetets årsmøde

Torsdag den 1. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Det ordentlige menneske

”Gør din pligt, kræv din ret”. Ikke omvendt. Det er i denne tid budskabet fra kræfter i regeringen.

Spørgsmålet er, om dette slogan har noget med det ordentlige menneske at gøre? og om Skagboerne er vendelboer om hvem følgende kan læses i Samlinger til ”Jydsk Historie og Topografi” bind 2 fra 1868 – 1969:

”Som Egenskaber, for hvilke Vendelboerne i Almindelighed kan roses, må anføres: Tarvelighed, Sparsommelighed, Flid, Ordholdenhed, Kydskhed i Ægteskab og Lyst til at høre Guds ord”.

I forbindelse med årsmødets formelle dagsorden vil formanden Chresten Sloth  lægge op til en drøftelse af, om der er basis for, at folkeuniversitetet i team over flere foredrag sætter fokus på begrebet ”Det ordentlige menneske og danskernes værdier”.

 Alle interesserede er velkomne.

 

Mandag d. 12. marts kl. 19.00 i kulturhus Kappelborg

Mesterlære – en livsfortælling

v/ Peter Bastian, musiker og forfatter

Med sin nye bog tager Peter Bastian afsæt i sit eget liv som dreng, ung mand, voksen og patriark for at tage fat i sin samtid og giver en kærlig og nådesløs karakteristik af nutidens mennesker, nutidens dårskab, nutidens målløshed. Han er stadig en fandenivoldsk, vittig og skarp samfunds-borger, der kigger sig omkring og tænker: det her kan vi gøre bedre. Og det kommer han så med sit bud på hvordan. Ingen væsentlige emner går fri – kønsroller, opdragelse, musikkens væsen, identitet og mangel på samme, global bevidsthed – Peter Bastian tager livtag med det hele og gør det forrygende godt.

Pris: kr. 100,-

Arrangeret i samarbejde med FOF Vendsyssel og Skagen Bibliotek. Billet kan købes på Skagen Bibliotek tlf. 98 45 92 00 eller ved indgangen.

Torsdag d. 19. april kl. 16.30 i kulturhus Kappelborg

Samfundstanker

Fællesskab – individualisme. Hvordan håndterer vi balancen?

v/ Linda Nielsen, professor i globaliseringsret ved Københavns Universitet, dr.jur.

I det danske samfund er der et konstant dilemma. Vi ønsker os et fællesskab, så vi tager vare på hinanden og passer på de svage. Men vi ønsker os også, at hver tager ansvar for sig selv, og at der er rig mulighed for udfoldelse - og for gevinst, når man er flittig og dygtig. Med globaliseringen, EUs frie bevægelighed og de vanskelige vilkår for de unge på arbejdsmarkedet for tiden er balancen under pres. Hvordan skal vi håndtere det, hvordan skal vi forsøge at sikre os ansvarlighed, hvordan skal vi sikre os mod egoisme, og hvordan passer familien ind i dette billede?

2011

Mandag den 24. oktober kl. 16.30 - 18.00

Sagt og usagt.

Om brug af børn til voksensex

Foredrag ved kriminolog, lic.jur. Beth Grothe Nielsen

Beth Grothe Nielsen har skrevet en slags kulturhistorie om, hvad vi siger og ikke siger, når det drejer sig om voksnes brug af børn til sex. For eksempel taler vi om ”Lolita” som synonym for forførende småpiger. Der er også de mishandlede børn i hemmelige kældre i Østrig og forfaldne hjem i Tønder og Brønderslev, som vi er længe om at opdage. Incest er tabu, men pædofili og børnepornografi tager vi gerne på den offentlige dagsorden. Løgn, fantasi og falske erindringer debatteres livligt, påstande om moralsk panik og heksejagt er ingredienser i debatten. Stadig dukker der nye sager op, som ikke lader sig kvæle i det lange løb. Afsløringerne i den katolske kirke er de mest spektakulære i nyere tid. Men stadig er der sager, som forbliver en hemmelighed for alle andre end de direkte implicerede, bl.a. fordi vi ikke så gerne vil høre om dem.

Pris: kr. 100,-.

Sted: Kulturhuset Kappelborg, Skolevej 1, 9990 Skagen

Tilmelding og betaling ved indgangen.

Torsdag den 17. november kl. 16.30 - 18.00

Händels "Messias"

- alle tiders klassiske hit

Foredrag med musikeksempler ved organist Ian Heilmann

"Jeg synes at se Himlen og selveste Vorherre åbenbares", skal

 Händel have udbrudt efter med det udødelige Halleluja-kor at have færdig-gjort to af de i alt tre dele af oratoriet "Messias" i september 1741. Og eftertiden har vel nærmest været enig. Gennem en sand perlerække af satser for vokalsolister, kor og orkester sætter Händel en sådan musikalsk strøm til de bibelske tekster, at selv den mest stålsatte ateist må blive lidt blød i knæene.

 

Ian Heilmann fortæller om historien bag "Messias" og - gennem en række musikeksempler - om både musikalske detaljer og de store linjer i dette mesterværk.

Pris: kr. 50,-.

Sted: Sognehuset, Kirkevej 7, 9990 Skagen

Tilmelding og betaling ved indgangen.

Foredragsrække og paneldiskussion

”Sorrig og Glæde” i hverdag og kunst

Vi hører tit mennesker fortælle om, at deres liv har fået mere dybde efter at de, eller deres nærmeste, har været tæt på døden. Pludselig er nærheden og øjeblikket vigtigere end meget andet af det, der tidligere har fyldt tilværelsen. Ligeledes hører vi kloge folk sige, at vi ikke kan have et sundt og godt menneskeliv uden samtidig at være bevidste om døden. Vi kommer alle til at stå ved en elsket person, der ligger i en kiste.  Kunne vi hjælpe hinanden i hverdagen og i kunsten til en bevidsthed om døden, som en del af livet?  Kunne vi lære at rumme sorgen og gribe fat i glæden og de positive tanker og dermed få et rigere menneskeliv? Vi får hjælp af både præster og kunst-historikere til at besvare disse spørgsmål.

  

Mandag den 17. januar 2011 kl. 16.30 i Sognehuset

Den gode samtale, sjælesorgen og glæden

Foredrag ved sognepræst og samtalevejleder Hanne Pahuus,

Sdr. Tranders Sogn

”Samtalekunsten interesserer mig, og jeg holder meget af den gode samtale, sjælesorgen”, siger Hanne Pahuus, som er optaget af formidlingen af den eksistentielle teologi, som hun henter inspiration til hos bl.a. K.E. Løgstrup og den tysk-amerikanske teolog Paul Tillich. Hun siger: ”Jeg har det håb, at den livsoplysning, som jeg selv kan glæde mig over, og som jeg kan finde i bøger, hos de mennesker jeg møder og i det liv, jeg lever, også kan blive til glæde for andre, når jeg forsøger at give det videre.”

Hanne Pahuus er uddannet på Præstehøjskolen til samtalevejleder og er supervisor for præstekolleger i stiftet.

 

Tirsdag den 15. februar 2011 kl. 16.30 i Sognehuset

Sorrig og glæde udtrykt igennem

Emil Noldes liv og kunst

Foredrag ved Nina Hobolth, seniorforsker og tidligere direktør for Kunstmuseet Kunsten i Aalborg

Emil Nolde havde sit livs krise som 33-årig. På det tidspunkt boede han på Lild Strand i Nordjylland, og det var her, han besluttede sig for at blive kunstner. Det var udgangspunktet for den velbesøgte udstilling, som Kunsten i Aalborg havde i 2009 med 150 af Noldes værker. Museet havde arbejdet med udstillingen siden 2003, og det var seniorforsker Nina Hobolth, der stod for udstillingens koncept og skrev det meste af kataloget. Nina Hobolth har arrangeret store kunst-udstillinger både i Randers og Aalborg, har været fast klummeskriver i Nordjyske Stiftstidende og arbejdet i flere kunstrelaterede bestyrelser. Nina Hobolth er et smilende menneske, der elsker kunst og at fortælle om kunst. Hun siger: ”Bevidstheden om, at tiden går, giver for mig mere anledning til at øge nærværet. Som kunst kan. Kunsten tvinger os til at være der, hvor vi er.”

 

Mandag den 28. marts 2011 kl. 16.30 i Sognehuset

Sorrig og glæde udtrykt igennem

J.F. Willumsens liv og kunst

Foredrag ved kunsthistoriker og kunstterapeut Lise Buurgård

J.F. Willumsen er eneren i dansk kunst, der i dag inspirerer mange af de yngre kunstnere. Han blev født i København i 1863 og døde i Sydfrankrig i 1958. Han var et lidenskabeligt menneske med sans for farvernes kraft, og han var et søgende menneske, der spurgte efter svar på de store spørgsmål om livet og døden. I værkerne, der afspejler hans livsforløb, viser han en erfaringsvej fra ”Urtilstanden Kaos til Højdepunktet af Frigørelse”. Han siger: "Den virkelige Glæde som gives, er den, som beriger ens Kundskab, den giver En en underlig rytmisk Ro, som befandt man sig på den Vej, som fører mod

Målet.”

Foredraget følger udviklingen af hans kunst med fokus på hoved-værkerne Jotunheim, Det store Relief, En Bjergbestigerske,

Venedig-billederne og Trilogien.

 Lise Buurgård er mag.art. i kunsthistorie og kunstterapeut. Hun har været leder af Vestjyllands Kunstmuseum, Janus Bygningen og er forfatter til en række artiklerog bøger. Hun har bl.a. skrevet ”J.F. Willumsen. Bjerget - Kvinden - Selvet”, Odense Universitetsforlag, 1999.

 

Torsdag den 28. april 2011 kl. 16.30 i Sognehuset

”Sorrig og Glæde, de vandre til hobe”

Oplæg og paneldiskussion v/ lokale præster

Vore tre lokale præster Per Rasmussen, Henrik Bang-Møller og Lisbet Torp vil gerne sætte sig sammen i et panel og hver især (i 15-20 min.) ud fra en teologisk og almenmenneskelig synsvinkel redegøre for, hvordan de tænker og handler i mødet med mennesker, der er i akut sorg. Herefter er der diskussion i panelet og med tilhørerne – med ordstyrer.

 

Pris pr. foredrag: kr. 100,-.

Tilmelding og betaling ved indgangen.

Sognehuset: Kirkevej 7, 9990 Skagen

 

Filmen BLÅ afslutter temaet ”Sorrig og Glæde.”

onsdag den 11 maj kl. 16.30

Temaet ”Sorrig og Glæde” afrundes i Sognehuset med Kieslowskis film ”Blå” fulgt på vej af oplæg og introduktion med en psykologisk vinkel på sorg og efterfølgende dialog. Psykolog Anna Svenstrup leverer oplæg og introduktion.

Kieslowski er en genial polsk instruktør, der bl.a. har skabt filmtrilogien Blå, Hvid og Rød, hvor blå står for frihed, hvid for lighed og rød for broderskab. Filmen trækker således spor tilbage i historien, men er samtidig en konkret historie om en kvinde, der mister mand og barn ved en bilulykke og derpå i sorg søger den ultimative frihed, hvis indhold er tomhed. Men ifølge Kieslowski?  Ja, hvordan mon det går? Det slutter filmen med at give et bud på, hvilket derfor ikke skal røbes her.

Efter filmen serveres et let måltid med efterfølgende kaffe og kage, som Susanne Rubow er mester for. Tilmelding senest 8. maj til Lene Neumann på tlf. 61 77 33 03 eller mail cirkusneumann@hotmail.com Pris inkl. Mad: kr. 150.

SOMMER-foredrag 2011

Pris pr. foredrag: kr. 100,-.

Tilmelding og betaling ved indgangen. Sognehuset: Kirkevej 7, 9990 Skagen

Kulturhuset Kappelborg: Skolevej 1, 9990 Skagen

 

Tirsdag den 5. juli kl. 16.30 i Sognehuset

J.F. Willumsen – en ener i dansk kunst

Foredrag ved kunsthistoriker og kunstterapeut Lise Buurgård

J.F. Willumsen er eneren i dansk kunst, der i dag inspirerer mange af de yngre kunstnere. Han blev født i København i 1863 og døde i Sydfrankrig i 1958. Han var et lidenskabeligt menneske med sans for farvernes kraft, og han var et søgende menneske, der spurgte efter svar på de store spørgsmål om livet og døden. I værkerne, der afspejler hans livsforløb, viser han en erfaringsvej fra ”Urtilstanden Kaos til Højdepunktet af Frigørelse”.

Foredraget følger udviklingen af hans kunst med fokus på hoved-værkerne Jotunheim, Det store Relief, En Bjergbestigerske, Venedig-billederne og Trilogien.

Lise Buurgård er mag.art. i kunsthistorie og kunstterapeut. Hun har været leder af Vestjyllands Kunstmuseum, Janus Bygningen og er forfatter til en række artikler og bøger. Hun har bl.a. skrevet ”J.F. Willumsen. Bjerget - Kvinden - Selvet”, Odense Universitetsforlag, 1999.

Tirsdag den 26. juli kl. 16.30 i Sognehuset

Skagensmalernes farveforståelse

Foredrag ved mag.art i kunsthistorie Dorthe Rosenfeldt Sieben

Når vi betragter Skagensmalernes værker, er det - foruden de historier, som motiverne fortæller os - tit kunstnernes evne til at gengive lys og stemning som fascinerer os. Men hvilke tanker lå der bag Skagensmalernes farvebrug? Hvordan forstod de farven og hvad ville de bruge farven til i deres kunst? Gennem foredragets fokus på Skagensmalernes farveforståelse vil vi få belyst, hvordan flere af tidens åndsvidenskabelige tanker – både herhjemme og i Frankrig, havde betydning for Skagensmalernes intentioner med kunsten. Intentioner, der blandt andet gik imod Kunstakademiets under-visningsform og førte til dannelsen af Kunstnernes Frie Studieskoler.

Dorthe Rosenfeldt Sieben er museumsinspektør på Skagens Museum, hvor hun er ansvarlig for den igangværende meget roste udstilling ”Skagen Guld”.

 

Tirsdag den 2. august kl. 16.30 i Sognehuset

Mød en rigtig indianerhøvding

Foredrag ved konsulent, lic.jur. Ole Ingstrup

Det hører til de absolutte undtagelser, at et oprindeligt folk ophøjer en hvid mand til høvding. Ikke desto mindre blev den danske jurist Ole Ingstrup valgt til ”Chief Spotted Eagle” af Cree-prærieindianerne i Canada, da han var chef for det canadiske fængselsvæsen (Correctional Service of Canada). Ole vil fortælle om sit møde med indianernes filosofi omkring afvig, sanktioner og heling, deres spiritualitet og ceremonier og den betydning, som mødet fik for hans eget liv, professionelt og personligt. Han har lovet at medbringe den imponerende fjerprydelse, der fulgte med høvdingeværdigheden. Før Canada var Ole inspektør på Statsfængslet Kragskovhede og havde sommerbolig i Gl. Skagen, hvor han udfoldede sit talent som maler og blandede sig i debatten om Skagen-kunsten.

 

I indianske samfund står der stadig respekt omkring ældre mennesker (”elders”), kvinder som mænd. Der lyttes til deres ord, og de har sociale funktioner, som har stor betydning for sammenhængskraften i deres lokalsamfund. De tænker anderledes om mange ting, end den ”hvide mand” gør. En Oji-Cree elder har fx udtalt, at en af de alvorligste kløfter i det canadiske samfund nok er de forskellige opfattelser af skadelige handlinger, og hvordan der bedst kan reageres på dem. I det ikke-indianske samfund ser det ud til, at det at begå en forbrydelse betyder, at individet er et ondt menneske og derfor skal straffes. Det indianske samfund ser en skadelig handling som udtryk for dårlig opførsel, der kræver læring/uddannelse, eller som en sygdom, der kræver heling/helbredelse. Tanker som disse er en del af inspirationen til, at der i mange vestlige lande nu arbejdes med genoprettende eller opbyggelig ret (”restorative justice”) som supplement eller alternativ til straffende ret. I Danmark er interessen for denne tænkning dog minimal.

Onsdag d. 24. august kl. 19.00 i Kulturhuset Kappelborg

 

Et levedygtigt og fremtidssikret Skagen

Foredrag ved arkitekt Jens Rosenkjær

Som et af resultaterne af det store borgermøde i Skagen Kultur- og Fritidscenter i januar, hvor Jens Rosenkjær repræsenterede Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Skagen og Råbjerg Sogne, er det besluttet, at der skal udarbejdes en masterplan for Skagen.

Håbet er med denne plan at beskrive mulighederne for et levedygtigt og fremtidssikret Skagen i en tid præget af centralisme og stordrift.

Jens Rosenkjær vil i sit foredrag komme med et oplæg til drøftelsen af, hvad en sådan fremtidsplan kunne indeholde.